Lasă ceasul să meargă

 

Lasă ceasul să meargă, zice Richard,

Urechile îi ard, dar lasă ceasul să meargă,

Poeții scriu de zor poeme,

Niciun ceas nu se oprește la vreme,

Toate ceasurile merg, chiar și pentru morți,

Că moartea-i numai umbra unei porți.

Dacă iubești,  iubește mai departe,

Dacă exiști,  încrede-te în soartă,

Totul e scris și socotit  și  judecat,

Întru sfințenie sau  chiar în plin păcat,

Eu  cred în avataruri, cred c-am fost

Un fulg căzut din ceruri, fără rost,

Acum mă nalț  precum un prunc  umblând prin timp,  

Iubito, scrie-mi, până nu mă schimb.

BORIS  MARIAN

Omnia fluunt

                                    Pentru Tania Saiciuc( decembrie 2012)

 

O poetă a murit singură într-o casă goală

Ca o coajă de nucă,

Avea o voce șoptită, de izvor,

Vorbea numai despre iubire ,

Despre iubirea pe care nu o avea,

Pe care o pierduse  în codrii  noștri cei  adânci,

toate trec,  Paul Celan trece nepăsător printre valuri,

fluviile sunt nămoloase precum indiferența noastră,

toate trec, nimic nu se schimbă,

poți muri de o mie de ori,

nu te aude nici pasărea,

totul este scris în procese verbale de constatare,

un elev deschide carte, se freacă la ochi,

 se întreabă, cine-i acesta?

A fost un om, zicea Fundoianu,

Se poate gaza un om și prin indiferență,

Prin uitare, că doar omenească este uitarea,

Doar moarta își face cu mult respect datoria.

BORIS MARIAN

Virusemie

 

Iei un virus , îl pui în apă,

Se mișcă la fel ca un spermatozoid,

Unul vine din Adriatica, precum împăratul lui Yourcenar,

Iau virusul, îl izolez, ies doi, trei, așa s-a născut omul.

Șapte ani am fost suspendat de un fir de păianjen,

Deasupra mării, vine  un delfin păros , spune,

Băi, bacterie sau virus, ce ești, că nu știe diferența,

Marea muge ca vaca, dar eu iubesc mările,

Din fluvii s-a format marea, pornesc înot ca o amoebă,

Artista Nin încearcă un incest, o casă ezoterică în Vest,

 Cochilia artistului, înconștiență bătută de rumoare și cadență,

Înlătura artistul, îngrijise grădina albă de narcise,  atașament,

 Dar ce contează-n timp?  Ananis Nin pe tine nu te schimb.

La Londra erai una, la New York te preschimbai în virtualul rock,

Durere din cuptorul de dorinți, Anais Nin ești nudă și colinzi

Prin sufletul bărbaților-femei, ai fost mereu în patru sau în trei,

Sau un a singură, Ofelia lângă tine este un rai perfect pentru jivine.

BORIS MARIAN

 

Grădina japoneză

 

Pe pleoape mi se topește zăpada de primăvară,

Metaforic,este vorba de iarnă,

Nepoții conduc mașini complicate,

Visez uneori războiul ruso-japonez,

O fi  fost un bunic pe acolo?

Mii, sute de mii de soldați s-au dus în pământ,

Copii uciși, violuri în lanț,

Iar eu scriu versuri, mă numesc simbolist, avangardist,

Postmodernist, cui, ce-i pasă?

Poezia este un medicament exprirat?

Ne îmbătăm cu xanax și whisky,

Hackerii își fac de cap,

Sexul înlocuiește literatura,

Dar  nu mi-e silă, știu să apreciez o grădină japoneză.

BORIS MARIAN

Maldoror

 

Duioșia este un act de agresiune, viclean,

Urăște-mă, diavole, nu mă accepta,

Eu sunt mereu același,  neîmblânzit ca lupul ,

Liber ca vulturul,

Fratele lipitorii, al șarpelui pândesc,

Vor să vorbească, ei vor striga,

Între noi se află omul umil.

Cine  e acea ființă divină.  Ce taină caută?

E  Maldoror, nu l-ați recunoscut?

Privirea lui este blândă și adâncă.

Pleoapele lui însoțesc adierea.

 

BORIS MARIAN

Abrupt

 

Drum abrupt, nedrept de abrupt,

înțeleptul îl ocolește,

poetul nu este un înțelept,

smârcuri pustii exprimă plictisul,

astfel se rup prietenii,

legături de rudenie,

numai iubirea preferă înălțimile.

Gloria este doar la buza prăpastiei,

Eu prefer buzele tale, iubito.

 

BORIS MARIAN

Eroarea unor dascăli

 

Tot mai des întâlnesc  la  unii dascăli, fie de nivel  liceal, fie  universitar și chiar academic, ca să nu vorbesc de „istoricii” de ocazie, din mass media, tendința de edulcorare și chiar de glorificare a unor personalități care și-au înscris numele  pe pagini sângeroase ale ISTORIEI acestei țări. Mă voi referi la Corneliu Zelea Codreanu și mareșalul Antonescu. Este limpede că prăbușirea comunismului a creat un vid,  aceasta ar fi prima eroare, dispariția dictatorului NC fiind privită  din punte de vedere diferite, în locul  cultului nemeritat al acestuia, fiind înălțate figuri care merită atenție, dar nu admirație. Am să mă explic. Codreanu a fost un personaj carismatic, avea o tendință spre mesianism politic, credea în menirea sa de mântuitor, a tras cu pistolul în prefectul de la Iași, ucigându-l, a fost achitat, a organizat și încurajat mișcări de stradă cu caracter ultranaționalist, a scris o „Cărticică a șefului de cuib” , de un primitivism  și o ură față de alte etnii, nedemnă pentru un veac ce se dorea civilizatoriu. De mișcarea legionară s-au atașat vremelnic sau mai consecvent, tineri intelectuali, străluciți prin pregătirea lor, fapt explicabil prin  situația jalnică în care se scufundase România interbelică, politicianismul și corupția  aduse până în vârful statului, ceea ce ne amintește și de situația de astăzi. Ucis de regele Carol II, Codreanu a fost urmat de un avocat mai puțin carismatic, dar mai crud, Horia Sima, răspunzător pentru masacrarea a 60 de demnitari români la Jilava, în octombrie 1940, a savanților Iorga și Madgearu, de jafurile din cartierul evreiesc și de Rebeliunea și Pogromul din ianuarie 1941. Sima a fost ținut în  lagăr, în Germania, ca piesă de șantaj împotriva mareșalului Antonescu. A murit liniștit în anii 90, în străinătate.

Poziția lui Ion Antonescu este mai DIFICIL de analizat. Lozinca sa de eliberare a Basarabiei și Bucovinei a deșteptat în sufletele românilor speranțe deșarte. El nu a cerut oficial înapoierea Ardealului de Nord, spre a nu-i supăra pe nemți și pe unguri. S-a aliat cu una dintre cele mai sinistre personaje ale istoriei, Hitler, comparabil ca bestialitate numai cu Stalin, sperând să câștige un război în care însăși existența civilizației europene și a lumii erau puse în  pericol. Este straniu la un om de pregătirea lui Antonescu un asemenea grad de cecitate. Dacă Napoleon nu a înțeles de la început absurditatea unei campanii în vastele zone ale Rusiei euro-asiatice, ciudat este că Hitler și Antonescu nu au reținut nimic. Înșiși Mussolini, Franco,Horthy, Mannerheim   s-au ferit să se angajeze într-un conflict care le putea aduce pieirea. În Rusia au pierit sute de mii de militari români, rezultatul fiind  intrarea tancurilor sovietice în România, cu toate urmările acesteia. Nu mai vorbim aici de crimele făptuite împotriva unor evrei nevinovați, femei, copii, bătrâni(  din biografia mea, dau exemplu pe bunicii din partea mamei) acuzați a fi bolșevici.  

Vreau să fiu bine înțeles. Eu nu vorbesc aici ca un evreu răzbunător, obsedat de Holocaust, deși tema este cumplit de obsesivă, ci de fapte la fel de reale, obiective.  Nostalgia pro-legionară, pro-antonesciană nu are nici un temei.  Chiar aderenți  sau simpatizanți ai Legiunii precum Nichifor Crainic, Emil Cioran, ș.a. s-au dezis categoric de crimele Legiunii, pe care o admirau la început. Pe unele site-uri apare Cioran lăudând Legiunea, dar se omite ce a spus în anii de după război, Cioran fiind un iubitor al Franței, un clasic al literaturii franceze.

BORIS MARIAN 

Așa grăit-a Zara…

 

Am părăsit ținutul și lacul ce tăcut,

Urcat-am sus, la munte pe drumul nebătut,

Trăiam din poezie și din seninul blue,

Trecut-au ani și secoli, trăiam ori, poate, nu.

 

Din poezie pură nici Dumnezeu n-ar fi

Mai mult decât o rimă la factorialul psi,

Poetul este vultur și șarpe totodat”,

El este ANDROGINUL,  femeie și bărbat.

 

BORIS MARIAN  


Spune, Materie Primă

Chipuri după asemănarea noastră,
Ne uităm la noi în fereastră,
Este și asta o strategia,
... Spune prof.dr. Ilie.
Protagonistul este ascuns,
Citește din Scott și Duns,
Nici un Barthes, Genette, băieți buni
Pentru-ncărcat cărbuni.
Pasăre prizonieră în cer,
Trăim într-o eră de fier,
Tăcerea – un mod de-a muri,
Balerina nu mă iubi.
Turnul Eiffel se înclină
Exact ca o balerină.

Așteptăm doar roade și recoltă,
Frumusețea noastră unde e?
Trandafirii se ridică, boltă
Peste dezmățările de ieri.
Iară tu te dărui trup și suflet,
Din risipă trecem în neant,
Cine ar putea să se disculpe
Când în zori dispare un berbant?
Iară seara vine înc-o umbră,
Uneori nici moartea n-are preț,
Clipa ta se face tot mai scumpă,
Dar poetul a citit „ P…..”. ( n.n. volum apărut la o editură serioasă)

Spune, Materie Primă,
Ia aminte, Alma Mater,
și cu spaimă și cu stimă,
o, mein Gott, mein Vater.
Nu vă speriați, cavaleri,
Rotiți cheile-n broască,
Am ierbivori niște veri,
știu să fac țuică din boască.
Degete trei i-au crescut
Într-o ureche mistrețului,
Decât mort pe un scut,
Dați-mă hrană nevestelor.
Lepră- nobil flagel,
Galben ca ochiul pisicii,
Sună din vârf Clopoțel,
Așa-l porecliră amicii.
BORIS MARIAN

 

Uneori

 

Uneori ne ascundem în noi,

Ne ghemuim în noi,

Cu orgoliul disperatului,

Napoleon  pe insula  Sf. Elena,

Alteori ieșim cu pieptul gol,

Curajoși ca spartanii,

Dar primim  zoaiele indiferenței,

acum , prietene, înțelegi de ce

mă dedic  unei vechi meserii,

sunt un scrib  al  furtunilor ,

pescăruș peste valuri,

plimbăreț pe o punte-n tangaj

ori o scoică pe fundul oceanului.

Înaintez doar în mine,  progresez doar în mine,

Cine vrea, mă poate culege din valuri.

 

BORIS MARIAN

  

 

Corabia

 

Deci, spune povestitorul, deci,

Se făcea că eram pe corabia argonauților,

Corabia cititorilor în stele,

 Căpitanul Popaiason mă primea

Cu mare pompă, mă adula,

 Eram prieteni de-o viață,

Nu știu de unde apăru duhul rău,

Valurile străluceau, nu prevesteau nimic,

Se mai învârtea pe acolo un pește ciudat

Mâncător de calcar  și mâl,

Multă ură avea dumnealui, multă ură

 Fără de miez și călcâi,

Acum eu ce să zic,  am scos paloșul de la brâu

 și în val l-am aruncat,

Popaiason  se supără, mări, se supără,

m-a izgonit de tri ori de pă corabia aceea 

și eu tot mă urcam, că ploua tare cu ouă de struț,

asta de la Popaploaie se trage, zise adevăratul Iason,

m-am trezit în ocean, de departe bietul slujbaș

Robinson îmi făcea semne.

Nu striga, i-am răspuns,

Nu eu sunt Vineri, dar nici departe nu sunt.

Așa am ajuns eu la voi, dragii mei.

Mă-ntrebați ce-i cu Popaiason, nu știu,

 Că parcă un chit uriaș l-a-nghițit ca pe Iona.

 

BORIS MARIAN

Dezintoxicare

 

 

 

 

O victorie inexplicabilă,

Omul devine zeu,

Ierți, otrava devine miere ,

Cuțitul –biberon,

Blestemul- cântec de leagăn.

Ești un zeu?

 

 

Se spune că unii au fost puși,

Nevinovați, pe scaunul electric.

Ce au făcu ei|?

S-au scuturat, au scos nițel fum,

Au troznit și sufletul lor electrizat

s-a dus la Domnul.

Întrebare – ai fost poet?

Da, spune timid sufletul.

 

 

Unui profesor de istorie

i-a căzut fata în prăpastie,

colegii au uitat s-o mai scoată.

Profesorul a plâns.

 

 

Un politruc citea macianii,

În loc de maniacii războiului rece.

Pe piatra funerară scria-

Subofițer Maciani.

 

 

Când Stalin a fost scos din Mausoleu,

Cineva a strigat – Trăiască  Stalin,

Jos Hrușciov. Discret, doi civili l-au ridicat

și l-au dus drept în Siberia.

 

 

Nu ești fericit, îmi spune

o cărămidă din zidul vechi,

mă gândesc că este bine să trăiești,

să nu-ți vină o cărămidă în cap,

să ai un scop în viață,

dar care scop?

 

 

Voi scrie un tratat de fericire,

despre bucuria de a te trezi,

de a te bucura de soarele de vizavi,

de a înota într-un iaz

cu apă limpede,

ați văzut bucuria câinilor

când își zăresc stăpânul?

Stăpânul este Domnul nostru.

Poate scrisul nostru.

Iar despre fericirea

 celor plecați în altă lume,

voi scrie altădată.

 

 

 Boris Marian

 

 

 

Cuvântul lui Don Quijote

 

Don Quijote nu este un anarhist, dar  un mare apărător al individualismului. Am să încerc să vorbesc în numele său.  De multe ori în viață am auzit cuvintele – colectiv, societate,  echipă, comando, etc. Mi-au fost urâte în context.  Cele mai importante decizii în viață  le-am luat în mod individual, chiar dacă mă consultam cu părinții, prietenii, iar de însurat  m-am însurat numai de capul meu. În privința  religiei, din cauza atracției ei pentru mase nu mi-a plăcut niciuna, dar niciuna. Și totuși nu sunt păgân. Eu dialoghez cu Dumnezeu ca   Abraham, Moise, Iov, Iisus,  care la creștini este Mântuitorul și  pentru mine este un exemplu de puritate sufletească. Acum  am să revin la oile noastre. Pionierii aveau grupe, detașamente, unități, după modelul militar, partidul avea organizații de bază, ad. Generale, comitete, tot tacâmul. Don Quijote a dus-o greu cu birocrația de partid. Guvernul are o echipă, e nevoie de echipă, statul major al armatei are și el o echipă, o întreprindere, o firmă au și ele  echipă. Fiecare site are și el o echipă. Un singur lucru am de obiectat – nimic nu strică  în creația artistică decât sentimentul de echipă.  Eu nu doresc  nici zâzanii, nici nu vreau să provoc disensiuni, dar NICIODATĂ DISCIPLINA NU A CREAT NIMIC ÎN AFARĂ DE DISCIPLINĂ. Actul creației este atât de intim ca și actul sexual. Când  pe un site se află unul- doi- trei , poate mai mulți creatori autentici, iar alți o mie sunt aspiranți, unii cu mult talent, alții fără, de ce nu se crează o protecție pentru unii „aleși”? Lăsați-i să treacă pe roșu, dacă mașinile îi calcă, este actul lor individual, nu le dați la cap cu regulamente. Secole de Inchiziție, despotism, teroare m-au învățat că masele nu fac istoria, cu indivizii care gândesc liber. Sună demagogic, priviți în sufletele voastre. Când un anume G.Re dădea cu ghioaga în mine pe RoLit, la reacția mea  venea cu „colectivul”, el voia să-și  atribuie rolul de inchizitor manipulând colectivul.  Mai am și alte exemple, nu le pomenesc, or fi și cititori care nu-mi dau dreptate. Să fie sănătoși și la ce vor ei – groși. Punct.

BORIS MARIAN  

Despre dictatori și alte morminte

 

În spatele unui adevăr se ascunde altul și în spatele acestuia, iar altul. ș.a.m.d. până ce ajungem la o mocirlă numită istorie , unde un crocodil ne învață ce este morala.

Mă uit la poza lui Augusto Pinochet. Încrezut, dur, a murit fără a mai plăti pentru asasinarea liderilor sindicali și a multor oameni nevinovați în Chile. Zice-se că a combătut pe socialistul-comunist Salvador Allende. O fi.  Saddam Hussein, cam de aceeași formație, un om care a suferit mult în copilărie și s-a răzbunat în cursul vieții pe mulți. Se spune că nu trebuia înlăturat, că era o chestiune a Irakului. Mă rog. Mussolini a fost un dictator oarecum comic. Cine știe câți oameni a avut pe conștiință, dar tot comic rămâne. Un exemplu de dictator nebun a fost Caligula, supus perversiunilor lui Tiberiu, unchiul său, care l-a lăsat, totuși urmaș. Așa unchi, așa nepot. Nepotul lui Caligula  a fost un alt nebun, Nero. Nici primul, nici al doilea nu au pierit de moarte naturală.  Vlad Țepeș a trecut prin multe în tinerețe, fratele său, Radu cel Frumos era iubitul sultanului. Umilit, Vlad  s-a răzbunat pe boieri, pe solii turci,  dar a pedepsit și pe tâlhari. Dorea independența Țării Românești. Trasul în țeapă a devenit o metodă aplicată și de țarul Ivan cel Groaznic  după aproape un secol. Hitler a cunoscut multe privațiuni , dezamăgiri, umilințe, tatăl său îl bătea, nu se știe dacă era chiar tatăl său, la fel ca și în cazul lui Stalin. S-au răzbunat  amândoi pe toată lumea.  Lucrau în simultan, în 1934, Stalin îl lichida pe „prietenul” său , Kirov, Hitler îl termina pe  Ernst Roehm, cel căruia îi datora multe.  Hitler nu a vizitat nici un lagăr de exterminare, nu a fost niciodată pe linia frontului. S-a sinucis cu mare greutate. Era un  laș, ca și Stalin, de altfel, care  se temea și de umbra sa. Nepotul dictatorului Ceaușescu, Daniel trăiește în anonimat, a fost în Israel, SUA cu mama sa, acum este cu noi, dar ce reprezintă  el, dacă bunicul nu mai este?

Idi Amin a fost unul dintre cei mai sadici dictatori, a murit în liniște, în Arabia Saudită. Rușinos pentru toată lumea. Muammar Gaddafi a fost mare și tare până când l-au bombardat americanii, în 1986. De atunci s-a cumințit, dar l-au ucis conaționalii sau agenții francezi, nu se știe. Ce s-ar putea spune despre Mao Tze Dong, Pol Pot ? Au  trecut peste munți de cadavre, se pretindeau  profeți. Ambii au murit nejudecați de nimeni, poate de morți. Ceaușescu a murit oarecum eroic, a crezut în steaua lui de lider comunist absolut, a creat mari necazuri propriului popor. Actorul Florin Călinescu a jucat rolul tânărului NC în serialul „Lumini și umbre”, l-a jucat prea bine.  Acum același FC este bogătaș, grăsuț, zâmbitor. De ce nu ar fi?  Este cel mai puțin duplicitar personaj din galeria post-decembristă. Mă uit la el și nu pot să nu mi-l închipui pe dictatorul NC  înjurând în surdină.

Despoți și dictatori, .luminați și întunecați. Sunt ei necesari în istorie? Nu știu. Cert este că masele acceptă cu ușurință  despotismul sau dictatura, cu condiția să nu se treacă peste anumite limite – crime de proporții sau înfometare, sărăcie , frig,  nesiguranță. Dar nici atunci nu  se găsesc  temerari decât foarte puțini, care să înfrunte  pe cel cocoțat în vârful piramidei, înconjurat, vorba lui Mandelștam, de  semi- oameni.  Seducerea maselor. Vai! Pervertirea culturii , a unei părți a intelighenției. Propaganda asurzitoare,  secretomania și asasinarea din întuneric, lagărele, tot arsenalul fricii și teroarei. Primii teroriști sunt dictatorii, deși par a fi părinții nației. Sunt ei nebuni? Poate. Nu toți. Există excepții care să confirme legitimitatea dictaturii? Da, în vreme de război, dar este războiul legitim? Când? Deci tot la jertfe umane se ajunge. Dictatura nu poate dura fără jertfe, fără cruzime, chiar cu zâmbetul pe buzele unsuroase ale dictatorului. Există o genă a dictaturii? Da. În lumea animală, în haitele de lupi, de lei, etc. există un șef nemilos. Viitorul nu ne dă un răspuns despre umanizarea treptată a societății. Mulți se visează lideri absoluți. pe unii bogăția îi potolește.

Pe alții sărăcia îndurată îi  cheamă spre porțile puterii. Puțini reușesc. Dar vai de semeni. Nici socialismul , nici capitalismul nu pot pune stavilă dictaturii. Nu știu la ce se gândea Marx când vorbea de dictatura proletariatului, el , care nu a cunoscut îndeaproape nici un proletar. Cred că îi disprețuia, așa cum o fac unii intelectuali. Om trăi și om vedea .

BORIS MARIAN

Socrate 2

 

Arta sugerează, nuanțează, nu se citesc textele literare pe litere.  Aici mă despart de amatorism. Sună cam sever, poate  infatuat, poate fără umor, dar adevărat. Merem weiter.

Nimeni nu-ți dă garanții de viață veșnică, de ce? Nu este drept. Nici tinerețe fără bătrânețe. Evident banal. Optica  noastră despre vârstă se schimbă cam la cinci ani. Tânăr fiind, te doare în cot de bătrâni. Bătrân fiind, te enervează orice tânăr. Exagerez. Dar, un imberb autor, căruia i-am trimis niște texte, el făcea o antologie, m-a numit idiot, așa, pe net, fără nici o jenă. Poate că și sunt.  Dar să nu-mi spună. Mi-am amintit de o scenă din Cidul, parcă, sau din Ruy Blas, nu contează. Un nobil bătrân se apără cu demnitate.  Bolnavii și bătrânii nu plac, se vaită,  cobesc, Doamne iartă-mă. Suntem, totuși , efemeri. Ce ne agităm?  Unde-i Nirvana? Nume frumos, de femeie. Iubirea nu te salvează de moarte, nici scrisul, dar te îmblânzesc, ca și credința. Omul este un erou din naștere. El nu știe. Să ne ierte melcii pe care călcăm din greșeală.  Heinrich Boll a adunat toate vădanele într-o carte.  De citit. Ca și Mama Noapte, altă carte. În interiorul celulei, cuvântul „curând” a pătruns ca o împușcătură, lăsând o rană deschisă prin care sângele a țâșnit ca o arteziană. Lucrurile merg din ce în ce mai rău și mai complicat. Răul este complicat. Unde este puritatea duhului?  Magie. Oaspetele asculta mortificat, adică siderat.  Ceasul bătu ce bătu, apoi își aruncă limbile enervat. Nu-l privea nimeni.  Totul a început cu un sunet ciudat în piept. Un motoraș montat lângă inimă.  Oasele s-au metalizat, creierul a început să fluiere, se intersectau circuitele. Cineva a cules  robotul și l-a predat la materiale reciclabile, dar era un stranger, un marțian. Ieri m-am  întâlnit cu o bigotă, plesnește de sănătate, e blondă-albă, vorbește de diavol, de Dumnezeu  cu o ușurință ciudată. Dar este veselă, va intra în Rai. Un vecin, fost militar, bolnav foarte, merge drept,  nu se plânge și nu crede în nimic sau crede?  Omucidere prin tăcere.  Tu te adresezi cuiva,el bea bere,  respectivul , respectiva nu-ţi răspund. Poţi să plângi, să urli, grunt.  Să te indignezi, să întrebi,  să te umileşti?  NU, acesta este răspunsul din sfere cereşti.  Ca şi cum adresatul a murit şi el.  Doi morţi deodată, un singur şrapnel.  Asta se numeşte civilizaţie?   Mai bine un glonţ tras de după colţ, într-o staţie. Cauza  revoluţiilor. Poporul fără chiloţi a cerut Libertate pentru iloţi.  Închidem ochii, elefantul nu este în   baie,orbii ucid orbi, băi, Laie. skip to main | skip to sidebar

Aveam un profesor de muzică la liceu, Domnul să-l odihnească, fost boxeur de performanță. Ne scotea în fața clasei, cam zece-cincisprezece măgăruși cu vocea în schimbare și după ce ne punea să solfegiem ceva din corzile vocale, ne trăgea un pumn în nas. Fiecăruia după calitatea interpretării.
Mi-am amintit de această metodă originală de a te apropia de muze, când un colega mai nervos, autoconsiderat poet, mi-a promis că-mi sparge dinții, ba mă dă și în judecată. Imaginea mea despre poeți era de sorginte evomediană. Cu lira în brațe, cu alt instrument, un trubadur, un menestrel, ehei, îndrăgostit de orice, femei, copaci, astre, cântând la miezul nopții, apoi provocat la duel de un nobil gelos, ucis în duel, fie trimis de un tiran în cușca leilor.
Evoluția poeziei se aseamănă cu evoluția muzicii. Vorba lui Caragiale, „ ne gâdilă plăcut urechile”. Muzica. Poezia ar gâdila plăcut sufletul, prin extrapolare. Înainte de a spune ce îmi place, voi face o digresiune în ceea ce nu-mi place. Poezia antică înseamnă eposurile lui Homer, poemele de dragoste ale lui Sappho, soliditatea versului vergilian, Tristele lui Ovidiu, etc. Nu agreez satira, nici la antici, nici la moderni. Evul Mediu a adus lunga tradiție a cântecului de iubire, apoi a venit marele Will și a repus în drepturi muza poeziei- frumusețe și înțelepciune. Este idealul. Goethe se înscrie în acest ideal. Secolele XIX și XX, au adus maeștrii de tipul lui Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, simbolismul, dar și gălăgioșii. Walt Whitman a fost primul care a bătut toba în poezie, deși sensibiltatea sa nu poate fi ignorată. Maiakovski , la ruși a fost cel mai de seamă urmaș al lui Whitman. Cinstit, nu-mi plac. Curios, prietenul, admiratorul lui Maiakovski, Boris Pasternak scria cu totul altfel, parcă era franțuzit. La fel Ahmatova, Țvetaeva.
Despre avangardă nu scriu nimic, dar cred că a fost cea mai mare capcană și „cacialma” în arte.
Oameni superdotați s-au amestecat cu cabotini și falși poeți, artiști, criteriile au devenit labile,astfel se explică și aderența la comunism a majorității avangardiștilor ( unii au ajuns la fascism, în Italia). Cred că un post-avangardist „mi-ar sparge dinții” pentru ce scriu eu aici. Am curajul să spun că arta s-a hrănit din avangardă, fără a se otrăvi, deși era în pericol. Desigur, eu nu gândesc precum dictatorii Stalin, Hitler, dar prefer poezia „frumoasă și înțeleaptă”. Nu-mi plac retorii, AGITATORII, deși au fost destui poeți talentați, în special în secolul XIX, când s-au format națiunile, ca și în secolul XX. Când naționalismul a devenit ideologie. Pe lângă duiosul patriotism al lui Esenin, care încântă prin muzicalitate, Maiakovski pare un barbar, dar la noi au fost Goga, poet de mare talent, Păunescu, hiperproductiv, mai înainte Coșbuc, cel care cerea pământ, faze beethoveniene ale poeziei. Unora o să li se pară că fac un melanj nepermis de nume. Nu, eu urmăresc o idée. Nu-mi place pumnul în poezie. Asta nu înseamnă că Beethoven nu este cel mai mare compozitor, dar Ceaikovski, Chopin, Schubert, ș.a. îmi sunt mai dragi. În poezie mă plictisesc și simboliștii – postsimboliști, dar și toboșarii, cum se dorea Beniuc, un poet care avea, totuși , talent.
Cred că poezia chineză, indiană, japoneză ar putea influența în continuare evoluția poeziei actuale. Altfel riscăm să cădem în vulgaritatea poeziei tip wrap, rock, hip-hop, Coca Cola și droguri. Sunt retrograd? Poate. Înțelepciune și frumusețe, asta voiau și anticii,asta ne oferă și Biblia prin Cântarea Cântărilor, Psalmi, poezia religioasă, dar nu cea bigotă. Profesorul meu de muzică, deși nu era un om rău, era chiar sentimental, făcea pedagogie artistică prin pumn. Cum era titlul unui roman anost al lui D. Popescu-D-zeu – „Pumnul și palma”. Desigur nu se gândea la Palme d”Or sau la Palma de Mallorca.


 

Socrate 1

 

Socrate este un cățel. El este tratat cu multă răceală. Vorbește mult, fără logică, doar ce-i trece prin cap. Cui prodest? Cui îi folosește?  Alții sar gardurile poeziei, participă la curse cu obstacole. Un demon aleargă cu bascheți pe bulevard. Bolborosește ceva în engleză, din „ My fair lady”.  Gerul nu mă mai sperie. M-am lăsat de fumat. Dacă voi afla că mâine mor, mă apuc din nou. Fumatul este o formă de crimă organizată. Ochii mei au căzut în ceașca de cafea, caută scrumul.  Se crapă de ziuă și omenirea se prăbușește în neant. Dar luna este cel mai demn cavaler. Nu iubește pe nimeni.  Nu este femeie, că  ar iubi , de ar fi. Unii duc o viață foarte zgârcită, nu la bani mă refer.  Cândva eram o lacrimă,  azi – om, mâine – ocean.

Zilele s-au jucat cu mine. Nici copacii nu seamănă între ei. Dar poemele? Uneori visez versuri și chiar poeme. Mesia este în fiecare. Ziua ca o cămașă de in… Mai departe. Teroarea luminii. Cu oamenii plicticoși mi-e teamă să discut. Mi se face lehamite de mine. În viață cea mai misterioasă  experiență este moartea. În intermezzo – iubirea. Apoi urmează o altă viață. Dacă nu aș crede în altă viață aș fi nenorocit. Azi este liniște, în octombrie, anul viitor, va fi la fel.  În blocul vecin, o femeie octogenară nu mai iese din casă de câteva luni. Kira, frumoasa kanish, așa îi spun eu, se plimbă tristă cu o femeie străină, nu dă din coadă ( Kira) , nu mă salută. Murmură niște versuri de ale ei.

Am văzut o bancă mare, comercială mușcând din fesa unei trecătoare. De fapt era directorul băncii, lipsit de educație, ah, tinerii ăștia de după 1989. Un cașcaval se rostogolește prin Europa. Cașcavalul sărăciei. Știați că Adam nu avea stomac și de aceea i s-a oprit mărul în gât? Eva nu a gătit niciodată, iar copiii lor trăiau din furat. Cineva s-a vista motor de avion și a trântit 200 de pasageri. Atât pentru azi.

boris marian

 

 

Nebun cap.9

Noi nu știm ce este în trupul nostru, dar cum să știm ce este în suflet?  Răceala  din ochii unor oameni  te duc la ideea morții universale.  Doi soldați  își veghează camaradul care este pe moarte.  Visele din mintea muribundului se transformă în baloane colorate. Camarazii nu le văd. La un moment dat,  rănitul dă semne că … nu mai trăiește. Semne… Îl părăsăesc, iar el strigă cu o voce neauzită – „Nu mă lăsați singur”.  Cutremurătoare scrisoarea lui Franz Kafka adresată tatălui.  Un tată care nu l-a agresat, doar a încercat să-i impună un alt mod de gândire și de viață. Tatăl este statul, este societatea, Kafka este individul strivit de autoritarism. Fericiți cei  săraci cu duhul, dar bogați în subconștient, acesta este talentul. Lecție de modestie – ce importanță are dacă Homer sau Shakespeare au existat sau nu ?Dacă mieii, vițeii, purceii nu trezesc mila, de unde mila pentru om?Ați privit ochii unui copil bătut?Cuvântul poate fi pumnal, glonț, otravă, dar și panaceu. Nu lăudați soarele, el există și fără noi. Pe cel rău, binele îl înrăiește mai mult. O știu din experiență. Cruzimea din texte face bine, dar nu acesta este adevărul căutat. Adevărul este iubire. Iubirile nu mor, se transformă. Poți cunoaște un om în câteva minute sau niciodată. Ura se hrănește din orice, chiar din ea însăși. Femeia și bărbatul  au aceleași drepturi, dar fiecare le înțelege altfel. Nu există un labirint mai greu de străbătut decât sufletul femei, dar merită. Cavalerii, cu legile de acum, ar fi fost toți la închisoare, pentru omor calificat. Adevărul nu este urât, urâți putem fi noi, uneori. E bine să ascultăm femeile, dar apoi să judecăm la rece. Laudele pot fi letale pentru artiști. Trăncăneala este salvare pentru cei ce nu gândesc. Fii circumspect față de anii ce vin. A fi sau a nu fi nu este o întrebare, ci două, iar răspunsurile sunt nenumărate. Să fii cinstit și să te cheme Brutus? Ca să rupi un trandafir îți trebuie fie curaj, fie pasiune. În timpul vieții, poeții nu sunt luați în serios, iar după moarte sunt uitați. Unii. A greși este omenește, a nu regreta este iar omenește, a repeta, tot omenește este, dar ce nu este omenește? Minciuna nu are picioare lungi, dar poate alerga în patru labe.   Șantajul este puterea celui slab Un fost prieten nu ți-a fost prieten niciodată. Întotdeauna va fi nevoie de cozi de topor, altfel  nu ar exista topoare ( din fabule) .Când adevărul poate fi văzut și de un orb, tot se găsesc unii să-l nege. Lașitatea și lingușirea sunt surori gemene. Urmează nedreptatea și crima. Mare semn de generozitate – să-i dai dreptate protivnicului Când lupul mănâncă o oaie este o chestiune economică, dar când atacă și păstorul, chestiunea devine politică Cum de se înțeleg ticăloșii mai bine decât oamenii normali? Oamenii inteligenți nu scriu. Dușmanul  nu există decât în închipuirea noastră. Atracția   sexuală ne urmărește toată viața, de ce nu am crede că și istoria  omenirii este un capitol de sexologie? Cel mai inexplicabil este motivul atracției dintre doi iubiți. Ușurința de a insulta un om este aceeași cu aceea de a-l ucide, adică , fără regrete. Singura șansă a suferinței este dispariția. Nu este niciodată târziu să mori pe malul mării. Nici o povară nu este repetabilă, ca și clipa. Dacă timpul ar avea zone , aș alege sudul. Durerea nu are norme, moartea nu cunoaște opreliști. Natura nu are nici o datorie față de noi. Printr-o lacrimă totul se vede mărit. Gândirea oamenilor este ca și zborul păsărilor, fiecare cât poate. Aflați pe același Titanic și tot nu erau solidari. Amatorii oferă cele mai mari surprize. O poezie nu se scrie, se desenează, se cântă, dar nu se scrie. Cei care nu citesc poezie sau citesc în exces ( da!) nu pot fi cititorii mei Cel mai rău sfetnic este ambiția, dar mai rău, orgoliul. A nu ierta este  prima etapă spre omucidere. Cine fură de nevoie este un sfânt, cine fură din lăcomie merită o ghilotină. Iubește la bătrânețe ca și cum ar fi prima oară. Nu orice dragoste se transformă în ură, dar ura se naște și singură Păcatul originar nu a fost cel al cunoașterii, ci al duplicității.O femeie poate fi frumoasă prin caracter, un bărbat este sigur urât prin caracter. Cei care știu totul, nu știu nimic, dar nici cei care nu știu nimic, nu sunt nevinovați. Mi-a fost milă numai de omul ridicol, de handicapați nu mi-e milă, eu nu-i jignesc cu mila mea, încerc să-i iubesc Un câine poate fi generos, dar oamenii generoși pot fi suspecți, uneori. Cine nu mă iubește nu este dușmanul meu, ci al său. Curios cum un artist, poet, eseist, iubitor de oameni, plante și animale poate ucide în serie, prin cuvinte, înjură birjărește, sparge dinții trecătorilor, urăște de moarte și mai este și fericit. Tăcerea are nevoie de  ascultători. Orice om se poate contrazice fie din interes, fie din lipsă de memorie. Ca să demonstrezi un neadevăr îți trebuie talent. Nu există poeți mici. Nu există otravă nefolositoare. Politețea exagerată este suspectă. Nu orice bâzâie , face miere. Ruinele au și ele valoarea lor. Să fii la fel de calm ca munții în amurg și-n zorii zilei. Nimic mai nedrept decât un leu în cușcă, nimic mai josnic să-l batjocorești. Floarea de cartof, rădăcina, cartoful fiert – o viață. Dacă am ști ce viață duc vulturii, am prefera soarta porumbelului. Descoperirea vieții de apoi ar fi cea mai valoroasă realizare științifică, restul nu contează.  Soarele nu știe că emite raze. Visez o lume fără pronume posesive. Nimeni nu-și pierde drumul în viață, doar și-l schimbă. Cineva m-a comparat cu Dumnezeu, altul , cu Satana, se pare că există o confuzie. Pentru animalele din curte, sărbătoririle sunt cele mai tragice evenimente. Urechile și ochii tulbură mintea. Nu-mi puneți o piatră pe mormânt, voi ieși în curând. Unele idei  nu le mai scoți decât cu creier cu tot. Minciuna rodește în creierele cele mai reavăne. Mincinoșii  „se prind” imediat. Ambiția și fragilitatea te pot duce la sinucidere. Cea mai banală idee este premoniția morții. Iubim mierea și nu iubim albinele, numai pentru că înțeapă? Animalele mari sunt mai puțin periculoase decât virușii. Pistolul prietenului nu este prietenul meu. Gardul cimitirelor nu este pentru morți, nici florile. Pietrele de pe caldarâm au fost cândva mândri munți. Este foarte ușor să fii dur, ba să te și lauzi cu asta, citește în ochii celorlalți.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nebun cap. 8

 

 

 

 

Prietenii mei, Iamădeguler și Șutmăreț au intrat într-un con de umbră. Îmi este dor de ei. Cândva mă plimbam cu o domnișoară, i-am spus să-mi țină geanta și am sărutat-o. Astfel am cucerit-o pentru câteva semestre. Ceea ce am de spus, nu voi mai spune niciodată. Comunicare interzisă. Viața pe creștet, la creșă  cu Beckett, ulciorul se sparge  lovit de catarge, inelul de aur  purtat de un maur, cișmeaua mai curge cu sânge și fuge, oprește nebune rima pe strune, că struna, nebuna  lovește întruna,   pământ străveziu, ev mediu târziu, beau apă din cască,  străbuna mea flască, semne prea multe  de  cnuturi bătute, cazanul așteaptă un diavol se scapă, auzi primăvară, cum vine pe scară? A muri în somn, a nu mai muri. Femeia la treizeci de ani, de Balzac, o povestire, mi se părea neinteresantă  când aveam eu optsprezece, apoi îmi aminteam cum mă uitam la o călugăriță venită la Vatra Dornei să se trateze de stomac. Mă uitam ca la o icoană, o văd și acum, avea un oval perfect al chipului, ochi negri, sprincene mai frumoase decât orice aranjament, buze  neiertător de frumoase,  un corp unduitor în hainele lungi și negre ale călugăriei, o prizonieră a propriei frumuseți. Am visat-o mult timp, o văzusem când abia eram de clasa a opta. O mai trăi? Apoi, mulți ani mă gândeam ce ocupație ar avea o necunoscută  în tramvai,  în autobuz, era o curiozitate pe care Balzac mi-o insuflase, cine era  necunoscuta?  Juristă, contabilă, profesoară,  vânzătoare, orice amănunt mă făcea să fac  supoziții. Eram convins că voi scrie cel puțin zece romane. Dar tainele au rămas taine, romanele  le-au scris alții. Eu am trecut cu arme și bagaje la poeți, iar poeții s-au dus care încotro. Unii au murit. Alții abia salută. Nu-i nimic. Eu scriu ce îmi trece prin cap. Mâinile mele  se odihnesc, transplanturile de adevăr încercate de mine au reușit în parte, eu nu mi-am dorit să fiu un simplu funcționar al tragicomediei moderne, am vrut să-nving apatrențele unei strări de nepăsare și stadiul unei civilizații  îngândurate, mâinile mele se odihnesc ca înaintea unei frumoase glume făcute de un mort, care sărind de pe catafalc își face drum spre ieșire.Disperate, păsările se aruncă în străfundul cerului. Mie nu mi-a răspuns nimeni la nici o întrebare. Marea  se simte apăsată de prea multe vase de mare tonaj. O șoaptă zboară dintr-o carte în alta.  Fiecare fir de nisip reprezintă un fost imperiu. Ați văzut  un corb cu o rază de lună în cioc?  Eu am văzut. Pentru un pictor  firimiturile de pâine sunt filigrane pe masa tăcerii.   Mi-ar plăcea  ca după ce voi fi decapitat, capul meu să fie coborât într-o fântână răcoroasă, adâncă. Totodată mi se pune în vedere să nu mai repet eroarea, în caz contrar voi fi trimis pe Insula Diavolului, precum căpitanul Dreyfus,  Henri Chariere.. Stâlpii de telegraf cântă ca niște privighetori. Am visat că abia îmi mişcam picioarele, le simţeam din lut. Ochii abia mai vedeau, limba îmi era grea şi  aluneca  precum un somon, în gât simţeam un măr, m-am trezit.  Aşa era, totul era adevărat, doar inima ticăia, mi-a spus, stai liniştit, sunt cu tine. Lângă Spitalul Colţea un cerşetor  se bâţâia cu o viteză inimaginabilă. Mâinile, capul, genunchii, toate au mişcări oscilatorii. Oamenii nu prea îl băgau în seamă considerând că este un simulant. Are în cutia din faţa sa cam zece monede de zece bani.   Priveam covorul cu patrate concentrice, papagal refăcut după canoane estetice, ascultam geamătul mobilei retrăindu-şi căderea şi-un bâzăit în amiază, măsurând încăperea. Trebuia să dorm după asprele legi ale creşterii, să dorm în loc să urc  pe ziduri cu meşterii..La fântâna nebăută-ndeajuns mă întorc, la  anii noştri prea tineri, neistovita culoatre mov, jder în întunecime, horă-ntâlnind mâna ta, chip străin, oh, prea devreme murim prima oară, prea devreme murim... O parte din legi s-au şters prin plecarea voastră, tăcerea m-a învelit ca pe un  vierme blând, de mătase, în edificiul părăsit cineva a intrat frumos şi alb, încăperile i-au devorat chipul, eu privesc prin transparenţa clipei. Cine mă va elibera de aripi înainte de a mă închide în mine? Peştele cel lacom este prins în cârlig. Cel leneş, visător trece şi nici nu se uită. El ştie ce este viaţa, dar nu spune. Vecini cu mine, o familie, bunica, mama, două fiice, una mai frumoasă decât alta. Tatăl, mecanic pe undeva, a părăsit familia, bani nu dă, pe fete le înjură, şi-a găsit  o amantă, totul brusc şi ... nemotivat. Dar ce este motivat în viaţă? Destui au minte de peşte. Unii se trezesc, alţii dorm o viaţă.Cu cât pătrunzi mai mult în  vâltoarea vieţii, cu  atât  înţelegi fragilitatea  argumentelor.  Să nu tragi cu arcul, dacă nu este al tău, spun vechii indieni. Nu te urca pe munte, când vederea nu te ajută. Un felinar în depărtare poate fi  cu totul altceva decât crezi.Gura ei aştepta sărutul, lacrimile ei erau o chemare a fericirii, inima ei se zbătea încă, prinsă în plasa copilăriei şi totul a fost curmat de un glonţ, de o ardere intensă care a pornit glonţul, de mult  trupul ei zace inutil în pământ,  sufletul ei este departe, mâna care a ţinut pistolul, scrie azi despre trecut, desprte dreptate şi neagă istoria fetei moarte.Nu te teme, şi-a spus, vântul sorbea din căldura trupului său, nu te teme, şi-a spus, tremura ca o stea tot mai înaltă deasupra pământului. Memoria nu face zgomot ca şi morţii, împuşcăturile sunt amortizate, focurile s-au stins, dar nu este întineric, memoria este fiica Luminii, aşa cum şi morţii pe care îi iubeşti sunt ţesături fine de lumină. Cine  a zvântat sudoarea celor duşi la execuţie? Cine i-a privit în ochi cu ochii milei? Cine le-a pus degetul pe bizele în murmur? Cine a oprit execuţia, a dat la o parte ţeava flămândă a puştii, a ridicat bătrânul, femeia, copilul? Toată treaba au dus-o la capăt trăgaciul şi glonţul plecat fără gânduri şi fără întoarcere. În rest nu era nimeni.