SE VOR ÎMPLINI 73 DE ANI DE LA ASASINAREA LUI B. FUNDOIANU


SE VOR ÎMPLINI 73 DE ANI DE LA ASASINAREA LUI B. FUNDOIANU

La începutul lunii octombrie 1944 murea în lagărul de la Auschwitz un mare poet, critic literar, eseist, filosof evreu francez originar din România, B. Fundoianu ( Benjamin Fondane, Benjamin Wexler), Născut la 14 noiembrie 1898, la Iași,a fost fiul comerciantului Isaac Wechsler din Ținutul Herța. A început să colaboreze încă de la 14 ani la diverse reviste românești și evreiești. Dar adevăratul debut poate fi considerat doi ani mai târziu în revista de orientare simbolistă și modernistă Viața nouă, editată de Ovid Densușianu. În 1923 se expatriază, stabilindu-se la Paris, dar păstrează legăturile de prietenie cu scriitorii români și publică constant în revistele de avangardă din România. Astfel publică în revistele avangardei Integral, Unu, Contimporanul. De altfel, unicul volum de poezii publicat în timpul vieții și dedicat "virtual" lui Ion Minulescu, "primul clopotar al revoltei lirice românești", intitulat Priveliști, îi apare în 1930, după plecarea din țară. A tradus în franceză versuri din creația lui Tudor Arghezi, George Bacovia, Ion Vinea și Ion Minulescu.Integrat unui alt spațiu cultural, poetul va publica în Franța sub numele de Benjamin Fondane. Rămâne același comentator pasionat și receptiv al vieții literare, iar semnătura lui va apărea frecvent în revistele literare, mai cu seamă în revista Les Cahiers du Sud.Viața sa pariziană este marcată însă de dezrădăcinare (vezi poemul Exodul), de dificultatea de a scrie în franceză, deși va ajunge să stăpânească franceza scrisă într-un timp relativ scurt. Determinantă pentru evoluția spirituală a lui Benjamin Fondane a fost întâlnirea, în primăvara anului 1924, cu filosoful rus Lev Șestov, precum și cu scrierile lui Friedrich Nietzsche și Søren Kierkegaard. Personalitatea lui avea să se exprime cel mai convingător în activitățile de interpret și teoretician al poeziei moderne. În acest domeniu, gândirea lui a atins punctul de maximă originalitate. Cel mai important volum de eseuri, apărut postum, se intitulează La conscience malheureuse (Conștiința nefericită). Monografia Rimbaud le voyou (Rimbaud vântură-lume, traducere, note, comentarii și anexe de Luiza Palanciuc și Mihai Șora), Faux Traité d'Esthétique (Fals tratat de estetică, traducere, note, comentarii și anexe de Luiza Palanciuc și Mihai Șora) și Baudelaire et l'expérience du gouffre (Baudelaire și experiența abisului, traducere, note, comentarii și anexe de Luiza Palanciuc și Mihai Șora), sunt alte trei opere de meditație, de punere în cauză a statutului artei, al poeziei, în special, ca necesitate spirituală a lumii moderne.Creația poetică originală franceză a lui Benjamin Fondane a fost adunată în volumul antologic Le mal des fantômes (1980), titlul fiind ales chiar de autor și trimis soției sale, Genevieve, prin intermediul unei scrisori testament, scrisă în lagărul de sortare a evreilor de la Drancy. Scrisoarea aceasta conținea indicații precise asupra modului în care trebuia editată opera sa. Acest volum antologic a fost publicat târziu, după dispariția lui tragică, alcătuit din câteva cicluri separate de versuri Ulysse, l'Exode, Titanic, Au temps de poème, Poèmes épars. Ideile de rătăcire, de exil printre oameni, de paradis pierdut, de univers al copilăriei ca stare de grație sunt centrale poeziilor sale. Nu întâmplător este asimilat adeseori evreului rătăcitor ca tip universal al intelectualului, în speță al filosofului neliniștit, interogativ, care caută soluții pe care nu le va afla nicicând.În timpul ocupației germane a Franței este arestat de către Gestapo împreună cu sora sa mai mare Lina, în urma unui denunț cu privire la faptul că erau evrei. Amândoi au fost închiși în lagărul de la Drancy, de unde câțiva prieteni, între care Emil Cioran, care va evoca episodul în volumul său, Exerciții de admirație, Stephane Lupasco, Paulhan, au obținut eliberarea sa, dar nu și pe a Linei, care nu avea încă cetățenia franceză. Fondane refuză să părăsească lagărul fără sora sa, Lina. Ei au fost deportați la Auschwitz în mai 1944. Din nefericire, urma Linei s-a pierdut. Fondane va fi gazat după câteva luni, la 2 octombrie 1944, la Birkenau. Revista REALITATEA EVREIASCĂ  a editat un Caiet cultural în urmă cu 15 ani, sub coordonarea istoricului literar Geo Șerban – „Strigătîntru eternitate”

BMM

Tropicul reînvierii

 

Din momentul în catre îți dai sau ți se ia duhul, totul se desfășoară ca un mosor în inima haosului.  Vezi pagina cinci din cartea de față. Un fluid mă îmbăia, îl aspiram prin branhii. De fapt ne tragem din peștii extratereștri. Nu pot uita cvum s-a sinucis contesa Walewska. Ce mult am iubit-o. În vidul surpăturii îmi țeseam gândurile. Am descoperit niște păduchi. Erau din Turnul Londrei, cumva? Ce sânge nobil au supt. Socrate credea în naivivitatea sa suptremă, bâlbâit fiind, că viața omului poate să fie bună. Eu nu m-am simțit niciodată bine. De aceea moartea mi se pare o soluție, dar nu definitivă. Cred în viața de apoi și de după apoi.Te rog să-mi dai înapoi, pentru două zile, sărutul morții. Baby nu trebuie să ceri iertare. Oricum idiotul de critic nu înțelege nimic. El ar scrie mai bine, dar nu scrie nimic. De ce sunt revoltat? Nu sunt. Îmi este perfect egal dacă este cineva care mă socotește idiot. Sunt, chiar mai mult decât el. În jur lupii se adună. Lupi – profesori, lupi-academicieni, lupi – savanți, lupi-generali, lupi-lupi și alte viețuitoare din era pretrumpetistă. Life is really simple, I am only person in the world, CREATE A LIFE THAT FEELS GOOD,  aiurea amice. Believ you can, borcan. Where focus sunați la 112. Finalizăm, noaptea a trecut, mergem după căpșuni.

BMM