calendar

DE AVUT IN VEDERE
OCTOMBRIE  2014
  1 oct. 1934 - n. I. Schechter - scriitor
 5 oct. 1974 -m. Zalma Shazar , fost preşedinte al Statului Israel
 7 oct. 1944 - Revolta din  lagărul de la Birkenau-Auschwitz
 8  oct. 2004 -m.Jacques Derrida - filosof
 14 oct. 1914 - m. Oscar Lemnaru - scriitor
 17 oct. 1924 - n,.Miriam Răducanu - dansatoare, coregraf
 23 oct. 2004- m. Alexandru Vona - scriitor
 23 oct. 1924 - n. Sergiu Fărcăşan, scriitor, publicist
 24 oct. 1974- m. David Oistrah - violonist
 24 oct . 1784 - n. Moses Montefiori - filantrop, fondator al unor  aşezări evreieşti în Palestina
 NOIEMBRIE 2014
 - 4 noiembrie 1995 - m. Yitzhak Rabin - prim-ministru al Statului Israel -
 - 4 noiembrue 1930 - n. Horia Aramă - scxriitor
 -  8 noiembrie 1920 - m. S. Anski -  dramaturg
 - 16 noiembrie 1924 - n. Chaim - Bar-Lev - general de armată, diplomat izraelian
 -20 noiembrie 1924 - n.Maia Pliseţkaia - balerină
 -23 noiembrie 1914 - n. Alice Saragea , microbiolog, a colaborat cu acad. N. Cajal
 -23 noiembrie 1920 - n. Paul Celan
 - 24 noiembrie 1994 - m. George Almosnino - poet
 - 30 noiembrie 1945  - n. Radu Lupu - pianist
 
 >DECEMBRIE 2014
 - 9 decembrie 1924 - n. Tania Lovinescu - poet, prozator
 - 13 decembrie 1204 - m. MAIMONIDE
 - 21 decembrie 1804- Benjamin Disraeli, om politic britanic
 - 31 decembrie  1904 - n. Nathan Millstein- violonist
 - 31 decembrie 1914- n. Nell Cobar - grafician, caricaturist
IANUARIE 2015
 - 4 ianuarie 1975- m. Carlo Levi - scriitor, supravieţuitor al Holocaustului
 - 7 ianuarie 1895- n. Clara Haskil - pianistă
 - 12 ianuarie 1925 - n. Laurenţiu Profeta - compozitor
 - 12 ianuarie 1925- n. H. Yvonne Hasan - pictor
 - 26 ianuarie 1925 - n. Paul Newman - actor
 - 27 ianuarie 1985- m. Ioan Massoff
 -27 ianuarie 1945 - Eliberarea lagărului  de la Auschwitz - Ziua
 Mondială a Holocaustului
 FEBRUARIE 2015 -
 - 2 februarie 1915- n. Abba Eban - lider politic izraelian
 - 8 febr. 1935 - m. Max Liebermann - pictor
 - 14 febr. 1895 - n. Max Horkheimer - sociolog
 - 15 febr. 1925 - n. Petre Solomon- poet, prieten cu Paul Celan
 MARTIE 2015
 -  1 martie 1925 - n. Solomon Marcus- filosof, academician
 - 1 martie 1855- n . Elias Schwartzfeld - filolog, publicist
 - 2 martie 1895 -n. Eugen Relgis - scriitor
 - 5 martie 1915 - n. Franz Auerbach - fost director al TES, regizor
 - 7 martie 1875 - n. Maurice Ravel - compozitor
 - 14 martie 1905- n. Raymond Aron - filosof, publicist
 - 21 martie 1995 - m. Ionel Jianu - critic de artă,  publicist
 - 22 martie 1985--m. Mirel Ilieşiu - regizor film
 - 23 martie 1925 - dr. Alexandru Elias - fondator al psihiatriei geriartrice
 -  28 martie 1985 - m. Marc Chagall
 - 31 martie 1885 - n. Jules Pascin - pictor
 APRILIE 2015
 - 1  aprilie 1925 - Înfiinţarea Universităţii Ebraice din Ierusalim
 -  1 aprilie 1995 - Înfiinţarea revistei REALITATEA EVREIASCA( în
 locul Revistei Cultului Mozaic)
 - 5 aprilie 2005 - m. Saul Bellow - prozator
 - 10 aprilie 1990 - Înfiinţarea Asociaţiei Culturale de Prietenie România-Israel
 - 16 aprilie 1945 - n. dr. Irina Cajal, membru al Conducwerii FCER
 - 29 aprilie 1885 - n. Egon Erwin Kisch - scriitor, publicist
 MAI 2015
- 1 mai 1895 - n. Ury Benador - scriitor
 - 5 mai 1905 - n. Elly Roman- compozitor
 -  6 mai 1930 - n. Dorel Dorian- scriitor, publicist
 - 20 mai 1915 - n. Moshe Dayan - ilustru militar israelian , om politic
 - 20 mai 1930 - n. Geo Şerban - istoric literar
 -  26 mai 1875 - n. Stan Golestan - compozitor
 IUNIE 2015
 - 5 iunie 1940 - m. Constantin Graur - publicist
 - 10 iunie 1915 - n. Saul Bellow - scriitor
 - 13 iunie 1965 - m. Martin Buber - iudaist, scriitor, filosof
 - 18 iunie 1970 - m.  Iaacov Mordechai Zalman - rabin, promotor al
 învăţământului iudaic
 IULIE 2015
 - 3 iulie 1905 - n. Moni Ghelerter - regizor
 - 3 iulie 1935 - m. Andree Citroen- constructor auto şi industriaş
 - 8 iulie 1885 - n.Ernst Bloch - filosof
 -25 iulie 1905 -n. Elias Canetti- scriitor
 AUGUST 2015
 - 4 august1940 - m. Vladimir ( Zeev) Jabotinski- lider sionist
 - 9 august 1850 -  n H. Tiktin - filolog, folclorist
 - 11 august 1980-  m. I. Peltz - scriitor
 - 21 august 1940 - m. Lev Trotzky- lider antistalinist
 -  27 august 1930 - n. Zigu Ornea - istoric literar
 -30 august  1860 - n. Isaac Levitan - pictor  peisagist
BMM
Fericiți cei săraci cu duhul, dar bogați în

subconștient, acesta este talentul.

* Lecție de modestie – ce importanță are dacă

Homer sau Shakespeare au existat sau nu?

* Dacă mieii, vițeii, purceii nu trezesc mila, de

unde mila pentru om?

* Ați privit ochii unui copil bătut?

* Cuvântul poate fi pumnal, glonț, otravă, dar

și panaceu.

* Pe cel rău, binele îl înrăiește mai mult. O știu

din experiență.

* Cruzimea din texte face bine, dar nu acesta

este adevărul căutat.

* Adevărul este iubire.

* Iubirile nu mor, se transformă.

* Poți cunoaște un om în câteva minute sau niciodată.

* Ura se hrănește din orice, chiar din ea însăși.

* Femeia și bărbatul au aceleași drepturi, dar

fiecare le înțelege altfel.

* Nu există un labirint mai greu de străbătut

decât sufletul femei, dar merită.

* Cavalerii, cu legile de acum, ar fi fost toți la

închisoare, pentru omor calificat.

* Adevărul nu este urât, urâți putem fi noi,

uneori.

* E bine să ascultăm femeile, dar apoi să judecăm

la rece.

* Laudele pot fi letale pentru artiști.

* Nu lăudați soarele, el există și fără noi.

* Trăncăneala este salvare pentru cei ce nu gândesc.

* Fii circumspect față de anii ce vin.

* A fi sau a nu fi nu este o întrebare, ci două, iar

răspunsurile sunt nenumărate.

* Să fii cinstit și să te cheme Brutus?

* Ca să rupi un trandafir îți trebuie fie curaj, fie

pasiune.

* În timpul vieții, poeții nu sunt luați în serios,

iar după moarte sunt uitați. Unii.

* A greși este omenește, a nu regreta este iar

omenește, a repeta, tot omenește este, dar ce nu

este omenește?

* Minciuna nu are picioare lungi, dar poate alerga

în patru labe.

Grupul editorial Cervantes-Inspirescu:


Manager grup Cervantes-Inspirescu: George Terziu (editurainspirescu@gmail.com)

Director editură: Liliana Terziu (gliliana920@gmail.com)

Redactor şef: Emil Lungeanu (lungeanu@yahoo.com, Bucureşti);

Redactori: Mihail Grămescu; Nicolae Rusu (rsncl48@gmail.com, Chişinău); Liliana Terziu

(gliliana920@gmail.com); Camelia Pantazi Tudor (camipantazi2010@yahoo.com, Bucureşti); Victor Martin

(mar_vic_2005@yahoo.com); Ştefan Doru Dăncuş (dorudancus@yahoo.com, Târgovişte), Patricia Lidia (patricia_

lidya@yahoo.com, Timi şoara); Florin Grigoriu (grigoriu.florin@gmail.com, Bucureşti); Constantin

Kapitza (kapitza_costel@yahoo.com, Bucureşti); Boris Marian (boris.mehr@gmail.com, Bucureşti)

Redactor extern: Lidia-Jeni Caciora (lidia.jeni@yahoo.com)

Redactor corector: Rodica Cuc

Tehnoredactare: Natalia-Carmen Sfâra, (firmapromovare@g.mail.com

LIBERTATE - DEMOCRAȚIE

Libertate - democrație

 
 Libertatea și democrația sunt două noțiuni ce se intercondiționează
dar nu se identifică. Ambele au fost adeseori  doar paravane pentru
sisteme și  campanii de teroare , totalitarism. Revoluția franceză a
lansat cunoscuta lozincă, triada iluzorie, dar s-a înecat în sânge și
numai dictatura lui Napoleon  a mai potolit în interiorul Franței
spiritele, pornind în schimb un  război pe plan european.  Revoluția
bolșevică a preluat multe din formele fără fond ale revoluției
franceze, încercând să împace marxismul cu iluminismul francez. A
rezultat un război civil cu peste cinci milioane de morți, apoi o
dictatură care a durat circa 70 de ani cu zeci de milioane de jertfe.
Democrația socialistă a devenit  o noțiune  absolut vidă de conținut,
iar libertatea s-a transformat în despotism de tip antic. În paralel,
capitalismul  văzut de Marx s-a  „perfecționat”,  proletariatul  ca
segment social a dispărut, în schimb a apărut lumea a treia și,
probab,l a patra, adică lumea săracilor din Asia, Africa, America
Latină. Socialismul ca sistem nu a dispărut, el există cu mari
cosmetizări în China, probabil și în țări mai mici. Economia de piață
sau capitalismul nu va rezolva problemele sărăcimii. Lumea stă pe un
butoi cu pulbere. Extremismul islamic se bazează pe inconștiența
sărăcimii, care nu poate fi neglijată. SUA și-a luat un rol , ca și
UE, pe care nu-l vor juca până la capăt. Economia este încă  un
domeniu ale cărei legi sunt  prea puțin cunoscute. Desigur , prima
condiție a oricărui progres real este democrația. Dar nu și libertatea
absolută. Libertatea este ceva iluzoriu. Această contradicție dintre
democrație și libertate bazată pe legi democratice. este încă un
mister ca o ecuație  matematică irezolvabilă în prezent. În cănu au
apărut nici profeții, nici teoreticienii geniali. om muri și om vedea.

BORIS MARIAN
Născut la 19 noiembrie 1941, în Rusia, regiunea Stavropol ( Caucazul de Nord). A venit în România, în 1945, a absolvit liceul Sf.Sava, din București, în 1959, apoi studiile inginerești, în 1965, la Moscova. A debutat cu versuri la „România literară”, în 1968, cu girul lui Geo Dumitrescu, apoi la „Luceafărul” ( prezentări de Grigore Hagiu, Ilie Constantin), a publicat șapte volume de versuri, la editurile Litera, Cartea Românească, Albatros, Ed.Nouă (Asociația Scriitorilor din București), lectori fiind, respectiv, Radu Albala, Florin Mugur, Georgeta Dimisianu, Horia Gârbea.Despre Boris Marian au scris Cornel Regman, Alex.Stefănescu, Gh.Grigurcu, ș.a. fiind prezent în Dictionarul Literaturii Române ( Editura Academiei), sub redactia acad. Eugen Simion, în Dicționarul Scriitorilor Români, al lui Aurel Sasu, în istoriile literaturii române scrise de D. Micu, Marian Popa, Henri Zalis. A mai publicat trei volume de eseuri despre personalități și momente din istoria evreilor, la editurile Hasefer, Ed Nouă. Dintre cărțile publicate menționăm – „Numele profesorului” (1986), „Profesorul de fericire” ( 1989), „Vocea profesorului”(1993), „Mers în pustiu sau căutarea lui Dumnezeu”(2005),”Dicționar sentimental”( 2006), ”Adesea între ore solitare”, „154 de sunete”, „Bazar oriental” ( p.I, p.II), „A bis sau a șaptea poartă” ( 2008) - Ed. Nouă- Asociația Scriitorilor din București, „ 154 de Sunete” ( 2009) - Ed. Granada, „Infernul de toate zilele” (2011) Ed. Granada, antologii  colective
Diverse ( în România, Franța)
Colaborează la reviste din țară și din străinătate.

Ref. critice - Dicționarul General al Literaturii Române - Ed. Academiei ( coord. Eugen Simion) – 2008
                   -Dicționarul Scriitorilor Români  - Cluj - autor Aurel Sassu
                   -Dicționarul  scriitorilor români de azi - Iași, 2011 - Boris Crăciun, Daniela Crăciun
                   -Istoriile literare ale lui  D. Micu, H. Zalis, Marian Popa
                   -Articole în reviste - Alex Stefănescu ( Flacăra), Gh. Grigurcu ( Steaua), H. Zalis  (Contemporanul), s.a.

Dicționarul General al Literaturii Române –Academia Română ( coord. Eugen Simion)- Editura Univers Enciclopedic ( literele L-O)-2009
„Poezia lui Boris Marian cultivă un umor discret, reținut, asociat acidității asumate, într-un stil direct, ca într-o radiografie a trăirilor”

La primirea în USR a fost recomandat de Geo Bogza, Maria Banuș, D. Micu:


Dumitru Micu – istoric literar – recomandare de intrare în USR ( 1990)
„Impresia provocată de parcurgerea tuturor poemelor este categoric favorabilă, natură elegiacă și reflexivă, Boris Marian se comunică într-o formulă proprie, interesantă”

Geo Bogza – poet – recomandare în 1990
„Boris Marian se dovedește un poet adevărat, pe care l-am citit cu interes și mari satisfacții estetice”.

Maria Banuș - recomandare 1990
„ Am citit cu emoție și plăcere volumele de versuri ale lui Boris Marian, este o poezie autentică,  de factură modernă, de o limpede expresivitate, adeseori aforistic-parabolică”.

Alex. Ștefănescu – istoric și critic literar – revista FLACĂRA/aprilie 1990 –
„ De ce nu se scrie despre Boris Marian?”

Gh. Grigurcu – scriitor – revista STEAUA -  nr.3/1990

Premiul Cenaclului Nichita Stănescu - 1987