Vladimir Tismăneanu – cronicar al comunismului din România


Vladimir Tismăneanu – cronicar al  comunismului din România

 

Indiferent de atacurile  de la dreapta/stânga, reproșurile, calomniile, aberațiile  răspândite cu obtuzitate, invidie, xenofobie împotriva lui V. Tismăneanu, acesta va rămâne drept unul dintre  cei mai merituoși „cronicari” a comunismului românesc, care a avut  și el un specific. Recunosc că nu am fost de la început entuziasmat de  scrierile sale teoretice, mă rețineau două aspecte -  echivalarea fascismului, în speță a nazismului cu regimurile comuniste și  accentul pus pe participarea unor evrei la edificarea comunismului în România, în speță pe  cea a lui L. Răutu. Citind una dintre cărțile apărute mai de curând( în 2012)  la Humanitas,  „Lumea secretă a nomenclaturii”, o  carte fără pretenții teoretice, dar o pasnoramă a  unui adevărat „bâlci al deșertăciunii”  care a fost regimul comunist din România, am început să privesc cu alți ochi demersurile de peste 20 de ani ale lui Tismăneanu, pe care, întâmplător, l-am cunoscut în anii pubertății-adolescenței. De la început doresc să spun că a fost un copil sclipitor de inteligent, care chiar mi-a trezit entuziasmul. Ulterior nu am știut cum a evoluat, ce a scris în favoarea PCR, cum a plecat în Vest, nici nu mă interesează. Ceea ce reușește VT este o performanță -  ne convinge că în România comunismul  a fost adus  de sovietici, adicpă nici de evrei, nici de români vânduți, nici de  umbra lui Marx. De el s-au lipit două categorii de oameni – unii absolut naivi , de bună credință, alții – carieriști lipsiți de orice scrupul, printre ei și foști legionari, liberali,  fără de partid, etc. Fascismul  -nazismul  a promovat  deschis o politică  discriminatorie față de evrei, comunismul a fost mai  dibaci – egalitate pentru toți, dar moștenirea xenofobă, antisemită a rămas aproape neatinsă. Mai mult, aristocrația „comunistă”, însoțită de eșalonul doi, al „slugilor” s-a format rapid, iar lupta pentru locuri și  bunăstare a atins  nivelul canibalismului  și bizantinismului decadent. Ce i se reproșează acum lui VT, supă ce el a deschis căi  bine ascunse, spre cunoașterea istoriei postbelice a României?  Că este fiu de nomenclaturist  și că este evreu(  asta , uneori , mai discret). Nu cred că tatăl lui Volodea a fost satrapul României. Nu a fost niciodată în eșalonul principal și nici slugă, dovadă că în 1958-1959 i s-a dresat un dosar care putea să-l ducă și la închisoare.  Turnătoria era o armă de mare preț, ca în Roma imperială. În Germania, fiul lui M.  Bormann, adjunctul lui Hitler în NSDAP, deci fiul  a scris fără reținere despre tatăl său. Devenise antinazist. Se știe din vechime că fiul poate fi un adversar ideologic al tatălui. Spre deosebire  de Nicu Ceaușescu care s-a complăcut în mediul și cu camarila părintelui, visând chiar moștenirea, după modelul nord-coreean, V. Tismăneanu, coleg de clasă cu Nicu s-a debarasat de comunism, plecând ca mulți alții în Vest. Mulți consideră că Paul Goma este marele demolator al mitului comunist. Nu se poate nega curajul și voința lui Goma de a combate comunismul încă în România fiind, dar  soția sa este fiica unui comunist evreu, oarecum fost nomenclaturist. Nimeni nu i-a amintit  cu insistență aceste amănunte. Mai mult, Goma a aruncat vina tuturor relelor ( cedarea Basarabiei, sovietizarea  României, instalarea dictaturii) pe evrei, față de care  are o ciudată  aversiune, deși chiar fiul lui Goma a optat la un moment dat să plece în Israel. Se tace. Nu e bine să comentezi. De ce se face acest favor lui Goma și reproș lui V. Tismăneanu? Mânios că nu i s-a oferit  președinția Comisiei de Analiză a Comunismului, Goma nici nu a vrut să intre în Comisie.  L-a preocupat mai mult  răfuiala cu foștii prieteni, cu  obștea evreiască, etc.

Astăzi  constatăm câteva tendințe total  nocive în sânul opiniei publice românești -

-Disprețul pentru intelectuali de valoare (încercări de a-i marginaliza pe Patapievici,Pleșu, Liiceanu, Tismăneanu, Manolescu, Breban, ș.a.)

-Renașterea și  emergența cultului pentru legionari,  pentru extrema dreaptă , ca și pentru un dictator   care a dus armata română până la Cotul Donului, Ion Antonescu, creatorul marelui lagăr numit Transnistria, cel care a comandat arderea de vii a 20.000 de evrei absolut nevinovați, la Odessa.  Desigur, unii cred că astfel combat nostalgia pro-comunistă.

- Crimele regimului comunist se pun pe seama unei etnii minoritare, evreii, fiind însoțită de tendința formulată la punctul anterior, când,de fapt, comunismul a fost „internaționalist”, fostul PCdR număra 500 de membri, plus simpatizanți circa 50.000, evrei și alte etnii ( numărul total al evreilor în 1938 era de peste 750.000). China avea 20 milioane comuniști și sub 100 de evrei  necomuniști. URSS  avea un PCUS  cu milioane de membri neevrei. Stalin, Molotov, Beria ș.a. nu erau evrei, Ana Pauker a fost în conducerea PCR mai puțin de opt ani(  sept. 1944- iunie 1952),  Teohari Georgescu era chiar Georgescu, nicidecum Tescovici Burăh, Pantiușa Bodnarenko era ucrainian, Nikolski-Gruenberg a arestat numeroși evrei. Majoritatea  ofițerilor evrei din Securitate au fost scoși din funcții în perioada 1961-1968.

-Învinuirea fiilor pentru  faptele părinților, uitându-se că marii corupți de azi provin chiar din  mediul  crescut de fostul regim în  spirit, zice-se „proletar”. Îl acuzi pe Tismăneanu că tatăl său a luptat în Spania de partea  republicanilor, iar pe  „baronii”, mafioții de azi îi ierți de orice legături cu  fostul regim.

Ceea a făcut și face în continuare V. Tismăneanu este salutar, este un act de salubrizare, iar în cazul său se poate pune întrebarea ( amară) – cine este profet în țara lui? Pentru că V. Tismăneanu s-a născut în România( se poate verifica) și a crescut în România. Cred că suferă scriind despre  haosul  politic care  pare de neînlăturat. Aici, în curtea noastră.

BORIS MARIAN.  

RADU ALBALA

Radu Albala- scriitorul sefard-român.

 

Radu Albala (20 februarie 1924, Bucureşti - 10 mai 1994, Bucureşti) a fost un prozator de manieră „mateină”, istoric literar şi traducător. Era fiul Anei-Erna şi al lui Iacob Albala, cerealist. Face liceul în Bucureşti şi este licenţiat al Facultăţii de Drept şi al Facultăţii de Litere, secţia filologie clasică a Universităţii din Bucureşti. A fost avocat până în 1948, când este eliminat din barou. Ca funcţionar la Biblioteca Academiei Române, este angajat iniţial pentru fondul de manuscrise latine. Redactor la Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, de unde a fost exclus în 1959, va fi, peste câtva timp, redactor la Editura Litera, unde l-am cunoscut în 1986, când am debutat cu un volum de poezie, el fiindu-mi lector. Avea o alură de personaj din galeria lui Mateiu Caragiale, modelul său incontestabil.  

A debutat în 1936,apoi a colaborat la „Viaţa românească", „România literară", „Teatrul" etc. Ca istoric literar debutează cu volumul Antim Ivireanul şi vremea lui (1962) şi cu antologia Bucureştii în literatură (1962). Traducătorul se face şi el cunoscut prin versiunea românească a Vieţii lui Constantin Cantemir de Dimitrie Cantemir (1960) şi a textelor din volumul Proză istorică latină (1962), precum şi a unor scrieri de Paul Scarron (Romanţul comic) sau de Alfred de Vigny (Servitute şi grandoare de ostaş), pe care le şi prefaţează. A îngrijit  ediţii din scrierile lui Anton Pann, G. Sion etc. Opera sa originală se constituie din volumele de povestiri Desculţe (1984; Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti), Făpturile para­disului (Desculţe vechi şi noi) (1987) şi Femeia de la miezul nopţii şi alte povestiri desculţe (1994),apreciate de critică în termeni elogioşi. Este menționat în mai toate istoriile literaturii române. 

 Prozatorul Albala este un excelent povestitor. Perso­najelor lui le place să relateze întâmplări, unele de-a dreptul spectaculoase. În acelaşi timp, el se relevă ca un înzestrat portretist, mai ales în chipurile de femei, ştiind să descifreze fineţea şi expresivitatea trăsăturilor, frumuseţea sălbatică şi senzuală, coborâtă parcă din Cântarea Cântărilor, din care auto­rul şi citează. Albala se înfăţişează, de asemeni, ca un excelent pictor de medii, al unei lumi crepusculare, ca şi Mateiu I. Caragiale, este un pictor al Bucureştiului, cu somptuoase restaurante şi cârciumi sordide, unde eroul povestitor se „cufundă în lafuri şi palavre". E o lume de sibariţi, atinsă de o anume morbiditate, situată între rafinamentul culturii occidentale şi farmecul frust răsăritean. Autorul face şi el parte din povestire, conferindu-i, ca martor şi părtaş, o şi mai mare autenticitate, prin contopirea cu acea lume ce stă să apună. Sfârşitul „veacului cel din urmă al bunului plac şi al bunului gust" e unul tragic, simbolizat semnificativ în incendiul cârciumii din Femeia de la miezul nopţii. Un scriitor original ce va fi citit multă vreme.

 

BMM

 

 

Gherasim Luca- 20 de ani de la plecarea spre stele


Gherasim Luca- 20 de ani de la plecarea spre stele

Gherasim Luca (sau Ghershim Luca; 23 iulie1913 – 9 februarie 1994) a fost un supratrealist de marcă, este citat de critici francezi precum Gilles Deleuze și Félix Guattari.S-a născut la  București ca fiu al unui croitor, cunoștea limbile română, idiș, germană, franceză, a scris în aceste limbi. În 1938 se afla la Paris unde a intrat în cercul suprarealiștilor. Deja, în România era prieten și colaborator al lui  Gellu Naum, Paul Păun, Virgil Teodorescu, Dolfi Trost.A publicat primele poeme în franceză.  Este inventator al „cubomaniei”, o modalitate inedită de exprimare, ce amintea de Apolinaire. Revenit în România a părăsit din nou țara în 1952, ajungând în Israel, apoi la Paris. A colaborat cu artiștii  Jean Arp, Paul Celan, François Di Dio and Max Ernst, a realizat colaje. În 1967 și în următorii ani a susținut congerințe la Stockholm, Oslo, Geneva, New York , San Francisco. În 1988 realizatorul de emisiuni TV,  Raoul Sanglas i-a făcut un portret care l-a ajutat să devină o personalitate cunoscută publicului larg. In 1994, starea sa psihică se deteriorează, este evacuat din propria locuință, nu avea nici pașaport de ședere permanentă în Franța, , iar la 9 februarie 1994 se aruncă de pe un pod al Senei, așa cum a procedat în 1970 Paul Celan. „, Inventatorul Iubirii” și„ Un lup văzut printr-o lupă” au fost publicate la București în 1945, published in Bucharest in 1945,apoi traduse în engleză.  De Julian și Laura Semilian.  were translated into English (The Inventor of Love and Other Works) by Julian and Laura Semilian, în 2009. I-a aperut o ediție de opere , în 2010 sub girul editurii Corti. Din scrierile sale cităm -Un loup à travers une loupe, București, 1942,Quantitativement aimée, Éditions de l'Oubli, București, 1944,Le Vampire passif, Éditions de l'Oubli, București, 1945,Dialectique de la dialectique, înmpreună cu Trost, Éditions surréalistes, Bucureștit, 1945,Les Orgies des Quanta, Éditions de l'Oubli, București, 1946,Amphitrite, Éditions de l’Infra-noir, Bucurerști, 1945,Le Secret du vide et du plein, Éditions de l'Oubli, București, 1947,Héros-Limite, Le Soleil Noir, Paris 1953,Ce Château Pressenti, Méconnaissance, Paris 1958, cu gravuri de Victor Brauner,La Clef, Poème-Tract, 1960, Paris,L'Extrême-Occidentale, Éditions Mayer, Lausanne 1961 with 7 engravings by Jean Arp, Brauner, Max Ernst, Jacques Hérold, Wifredo Lam, Roberto Matta, Dorothea Tanning,La Lettre, Paris, 1960,Le Sorcier noir, împreună cu Jacques Hérold, Paris 1996( postum),Sept slogans ontophoniques, Brunidor, Paris 1963,Poésie élémentaire, Éditions Brunidor, Vaduz, Liechtenstein, 1966,Apostroph'Apocalypse, Éditions Upiglio, Milan 1967,Sisyphe Géomètre, Éditions Givaudan, Paris, 1967,Droit de regard sur les idées, Brunidor, Paris, 1967,Déférés devant un tribunal d'exception, no editor mentioned, Paris, 1968,Dé-Monologue, Brunidor, Paris, 1969,La Fin du monde, Éditions Petitthory, Paris 1969, cu desene ale autorului,Le Tourbillon qui repose, Critique et Histoire, 1973,Le Chant de la carpe, Le Soleil Noir, Paris, 1973,Présence de l'imperceptible, Franz Jacob, Châtelet; Paralipomènes, Le Soleil Noir, Paris 1976,Théâtre de Bouche, Criapl'e, Paris, 1984,Satyres et Satrape, Éditions de la Crem, Barlfeur, 1987,Le Cri, Éditions Au fil de l'encre, Paris, 1995.

Poetul Georges Astalos, originar din România și revenit în țară după o lungă ședere  la Paris, l-a inclus în antologia sa „Heritage lyrique”( Casa Radio, 2002)  dedicată unor poeți de origine iudaică. Din păcate opera lui Gherasim Luca este puțin cunoscută, deși valoarea sa o depășește cu mult pe a altor suprarealiști din diverse țări.

BORIS MARIAN

Avram Noam Chomsky la 85 de ani


Avram Noam Chomsky la 85 de ani

 

Una dintre cele mai marcante personalități ale Americii, în prezent, este mereu contestatul și controversatul Noam Chomsky, care la 7 decembrie 2013 a împlinit 85 de ani. El este citit, ascultat, criticat, uneori extrem de dur atât în SUA, cât și în Israel. Dar marele său merit este că el a înțeles dreptul cetățeanului de a avea o opinie proprie și de a se exprima liber, democrația  fiindu-i  mediul vital. „Poporul trebuie să aibă mereu mintea ocupată cu altceva decât cu problemele lui adevărate …poporul trebuie să perceapă conducătorii drept salvatori ai națiunii… Poporul trebuie pregătit mereu pentru ceva mai rău…să creadă că și guvernele îi pregătesc un trai mai rău tot spre binele său…el nu trebuie să aibă acces direct la informații complete… lui trebuie să i se inducă spiritul turmei”, ș.a. Chomsky nu vorbește despre un popor dintr-o țară subdezvoltată, ci despre poporul american. El crede că SUA  duce o politică dezastruoasă. Nimeni nu-l arestează, poate că știe el ceva. Dacă ne gândim la războiul din Vietnam,în anii 60, la intervențiile în diverse țări asiatice, mai știi ce se întâmplă? Nu trebuie să crezi tot ce spune, el te pune în fața unor întrebări. Este un rebel, un adevărat intelectual curajos. Născut la Philadelphia în familia unor evrei proveniți din Rusia, s-a afirmat  ca un strălucit lingvist, profesor de ani de zile la   Massachusetts Institute of Technology (MIT). În lumea academică, Chomsky este cunoscut pentru „teoria gramaticii generative” și pentru contribuțiile sale în domeniul lingvisticii teoretice. El este cel care a revoluționat întreg sistemul lingvistic modern prin celebrele sale modele generative. Pentru meritele sale, Chomsky a fost distins în anul 2010 cu premiul Erich Fromm al societății omonime din Tübingen, Germania. Chomsky propune ipoteza "gramaticii universale" prin care înțelege „ansamblul acelor structuri și mecanisme biologice înnăscute, caracteristice speciei homo sapiens,”. El observă că indivizi diferiți, cu experiențe personale diferite într-un anumit limbaj, ajung la sisteme de reguli gramaticale foarte asemănătoare, ceea ce le permite să se înțeleagă reciproc. Contribuția individului este înnăscută, fiind o caracteristică a speciei, și reprezintă gramatica generativă, sau gramatica universală. Există mai multe teorii despre originea limbajului, datele citate pentru prima apariție a lui variind de la un autor la altul, de la epoca omului de Cro-Magnon, acum 40.000 de ani, până la epoca lui Homo habilis, aproximativ acum 2 milioane de ani. O altă problemă disputată este aceea a localizării apariției limbajului; teoria poligenezei susține că limbajul a apărut în locuri diferite, pe când teoria monogenezei susține că limbajul are o sursă de proveniență unică. Teoriile monogenezei sunt dominate de două școli mari de gândire. Una dintre ele este cea influențată de Chomsky. Această teorie pleacă de la premisa că specia umană, așa cum o cunoaștem noi, ia naștere în urma unei mutații genetice neobișnuite, apărute acum aproximativ 100.000 de ani, în urma căreia circuitele cerebrale s-au reorganizat. Această reorganizare ar fi dat naștere „instinctului lingvistic” uman, deschizând calea către creșterea explozivă a tuturor capacităților cognitive pe care le furnizează limbajul ca sistem de comunicare puternic. Limbajul este o caracteristică înnăscută a ființei umane, și de aceea este posibil să identificăm și să descriem o „gramatică universală”. Tot acesta ar fi motivul pentru care e greu să ne imaginăm o formă intermediară de limbaj, care să funcționeze fără nici una din structurile gramaticale prezente în limbile naturale.Această teorie a fost criticată drept antievoluționistă, dar unii adepți mai noi ai teoriei evoluționiste o sprijină. Există printre oamenii de știință părerea că mecanismul care a dat naștere limbajului se bazează pe combinarea unor elemente preexistente, care nu fuseseră selectate pentru a produce în mod specific această funcție, dar care, împreună, au făcut posibilă apariția limbajului. Natura umană, faptul că specia umană posedă acele mecanisme înnăscute care îi permit omului să genereze noul, este cea care îl înzestrează cu creativitate pe om. Creativitatea este incompatibilă cu lipsa de libertate. Chomsky crede că un element fundamental al naturii umane este nevoia muncii creative, a cercetării creative - creativitate care trebuie să se manifeste în afara limitelor arbitrare pe care le pot impune instituțiile coercitive. O societate decentă trebuie să maximizeze condițiile de exprimare a creativității umane și să depășească represiunea și opresiunea, care există ca reminiscențe istorice în orice societate. Chomsky a declarat că preferințele sale personale „sunt unele anarhiste tradiționale, în bună măsură cu originea în iluminism și în liberalismul clasic” și că apreciază socialismul libertarian. Este un simpatizant al anarho-sindicalismului, prin care înțelege un sistem descentralizat de asocieri libere între instituții economice și sociale.Chomsky consideră că există două sarcini intelectuale importante în sfera politică și socială. Prima este de a imagina o societate viitoare dreaptă, adică de a crea o „teorie socială umanistă, bazată, pe cât posibil, pe concepte ferme și umane despre esența sau natura umană”. Cealaltă este de a înțelege natura puterii și a opresiunii și terorii din societatea noastră. Aceasta înseamnă a ne referi la instituții precum administrația, poliția, armata, dar și alte instituții centrale economice, comerciale și financiare. El atrage atenția asupra puterii deosebite pe care o capătă marile corporații multinaționale.Este greu să contrazici mukte dintre cele afirmate de el. Are o bibliografie impresionantă, s-au trealizat filme documentare, intercviuri filmate sau redate în direct pe posturile TV, este o celebritate  și totodată un om extrem de modest și amabil, calitate mai rară la  savanți de talia sa.

BORIS MARIAN

Să mori pentru o idee?


Să mori pentru o idee?

 

Nu, hotărât nu. Vremea jertfelor de dragul unor idoli, unor dogme, unor cutume , sper , a trecut. Va veni patriotul – va spune –mori pentru patrie?  Trebuie să pornim de la conceptul de patrie. Patria poate fi un stat, o regiune, un sat, o familie. Deci , de dragul oamenilor dragi , ca să-i salvezi, se poate muri, cu condiția să-i salvezi. Când patria este un stat totalitar,  să spunem comunist, fascist, teocrat – NU! Zeci de milioane au murit pe altarul unor idoli de lut.  De la idee la ideologie și apoi la idiotism este o cărare însângerată. Giordano Bruno a fost ars pentru că nega geocentrismul, implicit, rolul universal al papalității. Galileu a fost mai diplomat – a șoptit – epur si muove.  Mulți bolșevici au fost împușcați  strigând – Da zdrastvuiet Stalin. La fel , în 1945, mulți adolescenți care abia țineau  pușca în mână au murit de dragul unii Hitler care abia se mai ținea pe picioare. Viața este un dar divin, nu ți-o iei, nu o dărui nici de dragul Creatorului. Dacă nici Creatorul nu-și respectă legământul cu Omul, El se autoreneagă. Unii admiră curajul teroriștilor islamici, al altor teroriști. Nu este nimic de admirat. Ei nu se respectă ca ființe vii, nu respectă VIAȚA. Dau o mie de idei pentru un nou născut, pentru milioane de noi născuți. Copilul Moise, copilul Iisus, ce poate fi mai înălțător. Crucificarea lui Iisus a fost urmată de Reînviere, altfel  nu exista creștinismul. Teroriștilor li se vorbește de viața de apoi. Who knows? Nu neg această posibilitate, dar merită un ucigaș să fie bine tratat   „dincolo”? Eu l-aș pune la stâlp și l-aș biciui o mie de ani. Filosofia este o ocupație intelectuală demnă de respect, dar nu orice idee filosofică duce la ceva, multe  idei se înfundă în nimic. ”Să mori din dragoste?”. Da, dar mai bine este să iubești dragostea. Cine poate face dragoste cu un mort? Necrofilii. Doamne, iartă-mă. Pentru o idee nu merită nici să umilești un om, nici să  torturezi un om. De aceea avem cuvântul, nu numai Biblia, cuvântul simplu. Dialogăm. Deși  oamenii au darul vorbirii de peste 10.000 de ani, unii încă nu au deprins  obiceiul dialogului. Preferă pumnul, pumnalul, îți taie firul, îți blochează mesajul, te înjură  de toți sfinții. Orgoliul  este ca și gripa, unii sunt gripați toată viața. Adică încremeniți în orgoliu.

Se apropie sărbătorile, hai să mai vorbim. In vino veritas.

BORIS MARIAN

Ce aș putea spune?


Ce aș putea spune?

 

Mereu trăim ceasul al douăsprezecelea.

Mila, mila marină, mila și sila.

 Ceea ce rămâne sfâșietor după toate aventurile.

Trăim repede, murim încet.

Vin eu, copilul de demult. Voi nu l-ați cunoscut.

În cap este mare întunericul, deschide-l cu bisturiul.

Să râzi și să dansezi în singurătate.

Nebunia mea spune multe, cine are timp să asculte?

O rămășiță delicată, cum stă bine unui poet.

Visez uneori cu șapte capete.

Spital cu o mie de paturi și o singură ieșire.

Înconjurat de boli și  oameni sănătoși tun.

Când strângi dezamăgiri, fărașul rămâne gol.

Ne citim unii pe alții și rămânem tot noi.

Nu asculta geamătul vechilor imperii.

Primul infarct și sânul primei fete.

BORIS MARIAN

 

 

Respectă-ți aproapele


Respectă-ți aproapele

 

Îndemnul „Iubește-ți aproapele” se regăsește în religia evreilor și creștinilor. Eu aș adăuga „respectă-ți aproapele ca pe tine însuți”. De ce? Pentru că în viață am avut fiecare altercații, conflicte, poate că sunt și îngeri care nu cunosc așa ceva. A insulta un om, un aproape prin definiție este semnul lipsei de respect față de propria persoană. Nu vreau să fiu lup moralist. Am greșit, Doamne, iartă-mă, așa cum nu m-au iertat cei pe care i-am „provocat”. Un om în vârstă este mai sensibil la insulte, deși am văzut că și un om în vârstă ( adică trecut de 60   de ani) poate insulta urât pe tineri. Nici tinerii nu se lasă mai prejos. Ba sunt ș cruzi, te trimit fie acasă, fie la morgă, la cimitir, una-două. O fătucă m-a numit idiot, anost, etc. Așa o fi, cum poate fi un om de 72 de ani decât anost? Nici nu e grav. Nici idioțenia nu este o boală întotdeauna. Vezi IDIOTUL  lui Dostoievski, cel mai bun roman citit  de mine vreodată. Un individ de vreo 27 de ani mă numește  bătrânel necunoscut, el însuși fiind un anonim. Eu am avantajul că nu mai pot fi un ratat. Tot ce s-a putut rata, s-a ratat. Rău este când un tânăr se ratează. Mai am un exemplu și termin. Un bun jurnalist , umblat prin lume, mă abordează la per tu, îmi dă lecții de morală, dar când îl enervezi te poți trezi cu vorbe mirosind a hazna. Eu cred, vreau să cred că un om rău nu poate scrie literatură bună, este adevărat că reciproca nu este valabilă. Poți fi o bunătate de om și să nu ai talent.  Dar talentul fără o morală solidă, în sensul respectului pentru semeni , se irosește. Oscar Wilde a avut de suferit pentru că era homosexual. Dar era un dandy, un om cu maniere, literatura sa este îmbibată de frumos, acel „Prinț fericit” este o povestire –minune.  Avangardiștii s-au dedat la limbajul scabros,  nu toți, unii. Am îndoieli că orice avangardist a fost sau este și talentat. Pofta de scandal nu înlocuiește actul estetic. Vechea dilemă – etica/estetica este mereu actuală. Nu voi da nume, nici un huligan nu merită o reclamă. Fiecare să-și facă în sinea sa mea culpa. Când văd la TV, pe orice post , cum se „porcăiesc” vedete, politicieni, mă întristez. TV are o mare vină, mai bine zis cei care exploatează  instinctele primare ale unor spectatori, setea de violență verbală și fizică, ca și unii plimbăreți pe Internet, mă prinde o silă profundă. Toate acestea ne-au influențat  prost, degradarea morală este în plin avânt, dacă avânt se numește acest haos moral. Nu sunt predicator, dar este bine , uneori, să ascultăm și glasul  purtătorilor de cuvânt al religiilor. Chiar dacă nu ești credincios, nu-L ai pe Dumnezeu drept călăuză, încearcă să te respecți ca om, iubite lector, nu fi ipocrit. Bietul Rimbaud a trăit mizerabil din lipsa unui suport moral, în ciuda unui imens talent. La fel Baudelaire, Verlaine, pictorii„blestemați”, mulți scriitori. Vorba lui nenea Iancu – „O soțietate fără prințipii, ca va să zică nu le are”. Să râzi și să plângi.

BORIS MARIAN

Rose Ausländer- 25 de ani de la plecarea în veșnicie


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Rose_Ausl%C3%A4nder_%281914%29.jpg
 


http://bits.wikimedia.org/static-1.23wmf3/skins/common/images/magnify-clip.png

Rose Ausländer ( 1901 – 1988), pe numele de la naștere Rosalie Beatrice Scherzer,a fost o mare poetesă de limbă germană  și engleză. S-a născut în  Bucovina, a locuit în România, SUA și Germania.In 1919, a început strudiul literaturii și filosofiei  cu Constantin Brunner. In 1921, împreună cu viitorul ei soț a emigrat în SUA, unde a început să scrie și să publice în presa de limbă engleză și germană. În 1936 se afla la București. In 1939, a publicat, cu sprijinul .lui Alfred Margul Sperber, cunoscut poet evreu de limbă germană, traducător al lui Eminescu,  primul său volum de poeme „Curcubeul”( Der Regenbogen ), care a fost bine primit de critică. Cărțile ei au fost arse de naziști, în 1941.A fost internată în ghetoul din Cernăuți, unde a rămas timp de doi ani.. În ghetou l-a cunoscut pe Paul Celan, care a avut o influență considerabilă asupra manierei ei de scris.  In  anul 1944 a părăsit Cernăuții, după intrarea trupelor sovietice și s-a refugiat la New York. În 1957 s-a reîntâlnit cu Paul Celan la Paris. O perioadă a refuzat să mai scrie în germană, preferând limba engleză, apoi a revenit la limba pe care o cunoștea cel mai bine, germana. A mai publicat volumul „ Vara oarbă”( Blinder Sommer), volum primit cu entuziasm de publicul cititor. În 1967, s-a stabilit în RFG, la Dusseldorf, unde a murit, într-o casă de vârstnici, în 1988. În moștenirea ei se află corespondența cu diverși literați, ca și 19 volume de versuri publicate postum. Alături de Celan, este considerată una dintre cele mai importante poete de limba germană din secolul trecut. Poezia ei este străbătută de iubire pentru cei apropiați, minunate poeme dedicate mamei ( „jumătate înger- jumătate om”), cuvântului scris cu mesaj, victimelor Holocaustului, tematicii cotidiene în viziunea originală a artistului.

BORIS MARIAN

 
 

 

 

Doamnei Aura Christi


Doamnei Aura Christi

Răspunsul dumitale este năucitor. Deși nu este prima oară. Ți-am trimis un text scurt , cuprinzător despre starea actuală a lit. și a soc. românești. Nu mă pot compara cu G. Călinescu, dar  de unde obligația autorilor de a scrie  articole lungi, de 9000 de semne? Poate că lungimea textelor din Conte a îndepărtat mulți cititori. O revistă trebuie să fie dinamică, fără studii și poliloghii. Cultul unor personalități  devalorizează prin exces de laude. Ion Ianoși, Nicolae Breban,acum, Paul Goma nu vor câștiga  prin repetiție și osanale. Desigur, ai să te înfurii, o să urmeze represalii, cum a fost anularea contractului meu cu editura pe care o coordonezi pentru o carte care oricum o să apară la altă editură. A fost un abuz din partea dumitale. Mai departe. Paul Goma, unul dintre singurii dizidenți convingători din per. Ceaușescu, are multe de explicat pentru acuzele aduse la general evreilor, ca „trădători” ai Basarabiei, aducători de comunism. A pierdut un proces rușinos cu 24 de pârâți din care jumătate erau evrei. Deși căsătorit cu o evreică, el nu iubește această etnie, chiar dacă are o sută de prieteni evrei. Nu fac evaluări ale talentului său de scriitor ca și ale lui Brătescu-Voinești, nici nu aduc obiecții savantului Paulescu, din păcate autor al uneia dintre cele mai vădit  extremiste scrieri  din lit. de gen, publicate în lume.  Conte publică periodic autori israelieni, chiar dumneata , Aura ai vizitat Israelul. De aceea mă surprinde opacitatea în atitudinea față de unele articole ale Magdei Ursache, la care aproape toți  vinovații de comunism  sunt evrei, la fel față de unele scrieri ale lui Paul Goma. Punctul meu de vedere este împărtășit de majoritatea  evreilor din România sau originari din România. Poți fi sigură de asta, dacă te interesează. În ce mă privește, regret că prietenia noastră nu a fost sinceră din partea dumitale. Eu nu copiez din Google, am o pregătire care îmi permite să mai scriu și din cultura proprie. Poate că nu știi, Google este un instrument la care recurg și consacrații,cu condiția să aivă și contribuții proprii. Iar în Googe am și materiale omologate,de pildă despre Rabinul Niemirower, ș.a. Jignești ușor, ești lbilă. Regret, dar amicus Plato…Adevărul umblă cu capul spart. Fie.

BORIS MARIAN  

Panorama literară și neliterară actuală


Panorama literară și neliterară  actuală

 

Înainte de 1989  a fost ce a fost. Nu voi reveni, s-a scris cu tonele și degeaba. Stalinismul, ca și  alte forme de împilare morală nu vor muri. Dintr-un șef nătâng cum era Ceașcă s-au născut mii de Cești cu pretenții de  dictatori mai mititei. Banul a luat locul dominației partidului unic și a dogmatismului primitiv, dar nivelul de cultură nu a crescut sau a evoluat pe direcții  ciudate. În literatura tipărită, cărți, reviste s-au instaurat  câțiva  potentați. Biata Uniune a Scriitorilor,  pe care eu o iubesc pentru tradiția pe care o mai păstrează, devine o cenușăreasă. Membrii ei sunt adesea batjocoriți. Măruntul ajutor la pensie este privit cu ochi răi de cei care nu îl au, nefiind membri, ca și de unii guvernanți cu creier mai mititel, gen Boc, bine că a plecat. Desigur nu toți membrii USR sunt genii sau poate nici nu mai scriu de mult timp. La fel de adevărat este că oameni care ar merita să fie membri sunt purtați prin diverse instanțe precum personajul lui Kafka. Nu trec de Lege, nu pot intra în Castel.  Acesta este unul din motivele apariției site-urilor literare.  Din păcate, puțini fondatori de site literar au ceva de adus în literatură și în cultură, în genere. Îi știu, îi stimez. Dar au apărut tot felul de anonimi cu drept de veto, cu drept de a suspenda, de a elimina, de a batjocori  autori cu mult peste valoarea lor. Aceștia sunt micii staliniști. Lor mă adresez eu – ocupați-vă fraților, surorilor de altceva, de jocuri, de glume, de reclame, aveți destule domenii, culoare libere, lăsați oamenii cu har, că România nu duce lipsă de talente, să se simtă  acasă, liberi să creeze. Cineva mi-a sugerat că unele servicii controlează și site-urile. Nu prea cred, doar dacă este vorba de extremism, terorism. Desigur mai sunt destui nostalgici  ai dictaturilor roșii, verzi, brune, oamenii fără personalitate au nevoie de tătuci, de șefi care să le orânduiască viața. Aceasta se simte și în viața literară. Apar și diversiunile – vrem Basarabia( Cine nu o vrea? Cine poate să o ia? Cine are nevoie de un plus de milioane de rusofoni?) , deși  unii strigători nici nu mai cunosc limba română, vrem Monarhie ( Mi-ar place și mie, dar cine o va instaura? Nici Anglia măcar, nici SUA, nici Rusia, nici grupulețele de monarhiști  de pe la noi) , se propun diverse forme de strategie economică, socială, cine își bate capul cu ele, când FMI este atotputernic? După atâtea furtișaguri, cine mai acordă șanse inițiativelor din interior? Vom continua. Numai bine, să trăiți cum puteți.

BORIS MARIAN

Rachel Hausfater- o scriitoare franceză cu origini românești


RRachel Hausfater- o scriitoare franceză cu origini românești
 
 Rachel Hausfater s-a născut în 1955 la Paris , este o celebritate în lumea literară, deținătoare a două premii  internaționale ( Enfantaise-2000 și Goya – 2003) . Familia ei a avut de suferit  în timpul Holocaustului, ceea ce i-a influențat și concepția de scriitoare. A călătorit în SUA, Anglia( a studiat limba și literatura engleză), Israel ( unde are rude). Are la activ 11 volume publicate. Temele abordate sunt de interes atât pentru, pentru adolescenți, adulți,, cât și pentru  cititorii care au cunoscut ororile războiului.

 

·    Le chemin de fumée, Seuil Jeunesse (collection Fictions) - 1998

·    Viola Violon, Père Castor Flammarion, Castor poche - 2000

·    La danse interdite, Thierry Magnier - 2000

·    Fugue en mineure, Thierry Magnier - 2001

·    L'école des gâteaux, Casterman - 2001

·       Yaël Hassan et Rachel Hausfater, De S@cha à M@cha, Flammarion, coll. « Père Castor » (no 4815), mars 2001, 192 p. (ISBN 978-2-0812-4200-5) .

·    Un Jour, un jules m'aimera

·    Le petit garçon étoile, Casterman, Albums Duculot - Novembre 2001

·    Je ne joue plus !, Casterman - 2002

·    Petit roman portable, Hachette Jeunesse, Livre de poche jeunesse - 2002

·    Gigi en Égypte, Casterman, Romans Casterman - Janvier 2003

·    Le garçon qui aimait les bébés, Thierry Magnier - Mars 2003

·    Moche, Père Castor Flammarion, Tribal - Octobre 2004

·    Dans la rue du bonheur, perdue, La Martinière jeunesse, Confessions - Mars 2005

·    Pourquoi ça fait mal ?, Thierry Magnier - Mars 2005

·    La lumière de Bouchka, Sarbacane - Septembre 2006

·    Quand elle sera reine, Thierry Magnier - Février 2008

·    En vrai, Thierry Magnier, Petite poche - Avril 2008

·    Miralaide, Mirabelle, Père Castor Flammarion, Castor poche - Février 2009 (note : c'est une réédition de Moche, le titre ayant changé)

·    Un soir, j'ai divorcé de mes parents, Thierry Magnier, Roman - Mars 2009

·    Despre ea însăși scrie – „ Mă simt déjà bătrână ( puțin), frumoasă ( puțin),nebună( puțin)… Sun veselă, tristă, fericită…Am avut și eu o copilărie, am copii la rândul meu, soț,cărți…Am ce să iubesc și să urăsc, iubesc adevărul…Cred că și cărțile mele mă iubesc. ..Viața este une ri o nebunie, uneo ri te simți un idiot, aud sunete, simt o furie…  --

e

 

·    i
http://www.romanialibera.ro/usr/thumbs/thumb_217_x_340/2011/03/03/170924-15vedeta.jpg

Bunicii autoarei sunt originari din Iaşi şi din Bacău

Rachel Hausfater: Scriitoarea-vedetă cu origini româneşti

4 Martie 2011

Rachel Hausfater: Scriitoarea-vedetă cu origini româneşti 

RomaniaLibera.ro foloseste cookies. Afla mai multe despre cookies aici.

http://romanialib.count.brat-online.ro/cgi-bin/cnt/CP/article?r=&d=82982.79526319373&x=1024x768 http://g-medien.count.brat-online.ro/cgi-bin/cnt/CP/?r=&d=83637.34944496723&x=1024x768http://www.romanialibera.ro/templates/orange/images/sigla_1_nou.png 

Partea superioară a machetei

 

Partea inferioară a machetei

Cultura

   ACTUALITATE  

|OPINII  
|CULTURA  
|FORUM  

OAMENI  

|VEDETE  

|FILM  

|MUZICA  

|TEATRU  

|CARTE  

|ALDINE  

|MEDIA  


Home » Cultura » Aldine\


 

Bunicii autoarei sunt originari din Iaşi şi din Bacău

Rachel Hausfater: Scriitoarea-vedetă cu origini româneşti

4 Martie 2011

Rachel Hausfater: Scriitoarea-vedetă cu origini româneşti

http://www.romanialibera.ro/usr/thumbs/thumb_217_x_340/2011/03/03/170924-15vedeta.jpg

Rachel Hausfater, considerată de critici un Bellini al literelor. FOTO AGERPRES

Rachel Hausfater, considerată de critici un Bellini al literelor. FOTO AGERPRES


http://www.romanialibera.ro/images/articol/icon_email.png E-MAIL     http://www.romanialibera.ro/images/articol/icon_print.png PRINT     http://www.romanialibera.ro/images/articol/icon_rss.png RSS     http://www.romanialibera.ro/images/articol/icon_share.png  SHARE[ x ] Inchide     http://www.romanialibera.ro/images/articol/icon_font_minus.png http://www.romanialibera.ro/images/articol/icon_font.png MĂRIME TEXT


3259 VIZUALIZARI | COMENTARII http://www.romanialibera.ro/templates/orange/images/icon_comments.png  15

"În octombrie am fost invitată de Centrul Cultural Francez și, în mod normal, voi veni, la Iași și în Bacău. Practic, din Iași și din Bacău vine familia mea. Va fi o călătorie care este foarte importantă pentru mine personal. În general, după astfel de călătorii vine și câte o carte. Și așa ar putea apărea o carte despre România."

RACHEL HAUSFATER

Scriitoare

Familia celei mai cunoscute scriitoare pentru copii din Franţa, Rachel Hausfater, a trecut prin calvarul Holocaustului.

Cea mai cunoscută scriitoare pentru copii din Franţa, Rachel Hausfater, provine dintr-o familie de evrei români. Bunicii scriitoarei s-au născut în Bacău şi în Iaşi. Rachel Hausfater s-a născut în anul 1955, în regiunea pariziană. Deşi adoră să râdă, ea scrie cărţi triste, în care teme precum Holocaustul ori suferinţa copiilor în timpul celui de-al doilea război mondial se regăsesc foarte des. Până acum, Rachel Hausfater a scris 21 de cărţi, toate pentru copii. Criticii literari spun că maniera în care scrie Rachel Hausfater seamănă cu cea în care Bellini a realizat pelicula „La vita e bella", în care ororile lagărelor de concentrare sunt ascunse sub jocurile copilăriei.

Cărţile scriitoarei cu origini româneşti au fost publicate, până acum, în limbile română, spaniolă, catalană, olandeză, engleză, chineză şi coreeană. Rachel Hausfater şi-a lansat la Cluj o carte tradusă în limba română, în cadrul unui parteneriat cu Centrul Cultural Francez din Cluj, iar în toamna acestui an va vizita Bacăul şi Iaşiul, locurile de unde provine familia sa. Practic, bunicii scriitoarei de limba franceză au emigrat din România înainte de începerea celui de-al doilea război mondial. Deşi s-au stabilit în Franţa, ei au rămas evrei români, spune Rachel Hausfater. Ei au fost deportaţi şi au cunoscut ororile Holocaustului, după ce Germania nazistă a învins Franţa.

România, un cuvânt magic

Familia de evrei stabiliţi în Fran-ţa a păstrat tot timpul nostalgia după România interbelică, un loc în care, vorba lui Marin Preda, timpul avea răbdare cu oamenii. „Ascendenţii mei sunt născuţi în România, dar în fine, unii au emigrat, iar o parte a familiei a rămas în România Aceştia au murit în timpul războiului, de aceea, nu i-am cunoscut. O altă parte a familiei, aşa cum v-am spus, a emigrat în Franţa, deci, în final, eu am fost născută în Franţa. O mare parte a familiei tatălui meu a fost deportată din Franţa, dar,ei erau evrei români. Aşadar, pentru mine cuvântul, expresia «evrei români» este o expresie aproape sacră", spune Rachel Hausfater. Ea mai povesteşte că, în copilăria sa, cuvântul România avea o rezonanţă aparte.

„Când eram copil, cuvântul «România» era un cuvânt aproape magic. Nu prea ştiam ce vrea să zică acest cuvânt, dar ştiam că tata, familia tatălui meu era de acolo, din România, iar România era un tărâm de poveste. Iar când am ajuns în România cu adevărat pentru prima oară, nu era deloc precum în visele mele, dar, iată, este o ţară care mi-a rămas în suflet, care este importantă pentru mine", spune Rachel Hausfater. Tot ea spune că România pe care a descoperit-o în prezent nu seamănă deloc cu tărâmul fabulos din copilăria sa. „Nu este magică deloc. Este adevărat. Însă acum încerc să descopăr România adevărată. O iau cu binişorul. Însă cuvântul «magic» este în permanenţă ascuns undeva în mintea mea. Deci, dacă voi scrie o carte despre România, ea va fi, deopotrivă, o carte despre România adevărată şi despre România magică, despre ambele. Ar fi păcat să pierd frumoasa Românie din copilăria mea, care nu există în realitate, dar care există undeva, în mintea mea".

Cărţi tot mai cumpărate

Rachel Hausfater spune că „în Franţa este o situaţie specială. De ceva vreme, lumea a început să se intereseze din ce în ce mai mult despre ceea ce s-a întâmplat atunci, în timpul războiului. Oamenii au început să vorbească tot mai mult, să înţeleagă lucrurile pe care francezii înşişi le-au făcut. Dar oamenii sunt, în acest context, pasionaţi de temă, dar şi puţin speriaţi. Este foarte, foarte bizar. Ei bine, dar în orice caz, nu pot spune eu, ca scriitor, că aceste cărţi ale mele ar fi fost refuzat pentru că vorbesc despre asta sau despre alte teme. Editorii acceptă să publice cărţile pe acest subiect".

Cum a reușit Marissa Mayer să crească productivitatea Yahoo


În luna februarie, CEO-ul Yahoo, Marissa Mayer le-a interzis celor 12.000 de angajați să lucreze de...

Ashton Kutcher, noul inginer de produse al Lenovo


Compania producătoare de calculatoare Lenovo a anunțat în această săptămână că a încheiat un acord...

Apartament de 40 mp – amenajare moderna, solutii inedite


In primul rand, designerii au decis sa renunte la hol si au optat pentru un open-space care...

6 proiecte de renovare a livingului, eficiente, elegante si durabile


Dupa cum puteti observa in imaginile prezentate de diynetwork.com, proprietarii acestor case se...

Ce poti invata de la copilul tau?


Copilul poate fi una dintre cele mai corecte surse de informare, dar si o modalitate prin care poti...

Corint Educational la Scoala Regele Mihai I


Pentru ca suntem in plina desfasurare a procesului de invatamant, iar scoala isi urmeaza cursul ei...

VOTEAZA ARTICOLUL

http://www.romanialibera.ro/templates/orange/images/black_star.jpghttp://www.romanialibera.ro/templates/orange/images/black_star.jpghttp://www.romanialibera.ro/templates/orange/images/gray_star.jpghttp://www.romanialibera.ro/templates/orange/images/gray_star.jpghttp://www.romanialibera.ro/templates/orange/images/gray_star.jpg

2/5

123 voturi

TAGS:


Grecia. Hă, hă, hă…!


De când am aflat cu cine am picat la baraj, am făcut febră la burtă de atâta râs, iar inima abia...

N-am făcut nici o glumă cu Oana Roman


Spre finalul excursiei în America, am în sfârșit curaj să scriu despre mâncarea de aici. Încă de...

Lovitură grea pentru Irinel Columbeanu! Uite ce i s-a întâmplat


Irinel Columbeanu nu mai ştie pe unde să mai scoată cămaşa, căci este dator vândut. Ca să mai...

În juriul “X Factor” au rămas doar doi membri


În audiţiile “X Factor” de duminică, ce vor putea fi urmărite începând cu ora 20:30, la Antena 1,...

http://www.romanialibera.ro/images/publicitate_bgr_1.gif


PRIMELE   http://www.romanialibera.ro/templates/orange/images/order_up.jpg   |   CELE MAI RECENTE   http://www.romanialibera.ro/templates/orange/images/order_down.jpg

1 2 3


15. rugaminte 07:37 | 29 Aprilie

Iolanda Miculescu

As dori, daca se poate, adresa de E-Mail a scriiroarei Rachel Hausfater. Sunt si eu scriitoare, si as avea mai multe sa ne spunem, avand in vedere preocuparile noastre comune. Va multumesc.


14. scriitoarea vedeta 23:22 | 6 Martie

solomon felix

cine suntetzi voi'comentatorilor" antisemiti sa decidetzi cine e roman si cine nu?nu va bagatzi copitele unde nu intelegetzi nimic. ramaneti in cotetzul vostru, la coada vacii si la cocina de porci, acolo va este locul,si nu cetatzeni ai europei civilizate al secolului 21.


13. intoleranta? 07:57 | 5 Martie

adam

 

Scris de Ted

....indiferent daca esti român sau nu daca te-ai nascut si ai trait in România e normal sa consideri locul nasterii acasa....multe etape ale vietzii tale sunt legate de acele locuri....ca sa intzelegi trebuie sa traiesti asta....Nu e un repros...si alte popoare fac la fel...dar poate românii exceleaza....In România e multa intolerantza...

 

sovinism si idei preconcepute,ura fata de evrei si si alte nationalitati.prin asta inteleg unii democratia.


12. adevaruri 07:52 | 5 Martie

eu

 

Scris de ardeleanu'

"...Rachel Hausfater, provine dintr-o familie de evrei români..."
Evreii nu pot fi români, şi nici nu sunt. Şi nici românii nu pot fi evrei.
Evreii sunt evrei, iar românii sunt români !
. .
"Cărţile scriitoarei cu origini româneşti au fost publicate..."
Raşela asta nu are origini româneşti, ci ascendenţii ei au locuit pe teritoriul Rromînikăi, ceea ce este cu totul ...

 

esti un sovinist,cu inclinatii naziste.in toate tarile o sumedenie de evrei au contribuit la cultura si stiinta tarilor respective din plin.daca tu nu vrei ,ca si cei de seama ta ,nu ai dece a te enerva.intre 22milioane decetateni traiesc si grupuri de popoare conlocuitoare .in romania nu mai sunt decat cateva mii de evrei,in cea mai mare parte batrani.


11. groaznic 07:45 | 5 Martie

eu

 

Scris de Rosu

Pentru a nu stiu cata oara Romanii nu sunt evrei.

 

mai bine turci.arabi adica musulmani ,nu-i asa? nici o teama in romania nu mai exista evrei.dar sunt unguri,sarbi,lipoveni,****,bulgari,samd !!!!!!!!!! asa ca poti dormi linistit.ei contribuie cu adevarat la renumele romaniei.


PRIMELE   http://www.romanialibera.ro/templates/orange/images/order_up.jpg   |   CELE MAI RECENTE   http://www.romanialibera.ro/templates/orange/images/order_down.jpg

1 2 3


Partea superioară a machetei