Radu Cârneci la 85 de ani

 

Radu Cârneci declară cu mândrie că este „cel mai vârstnic poet din România”. Spre deosebire de mulți  autori „geniali”, el spune „cel mai vârstnic”. O viață dedicată Poesiei, ce poate fi mai frumos? La Editura Anamarol a apărut o carte demnă de tot interesul – „Biblioteca de sentimente” ( 322 pg), cu date bio-bibliografice, ecouri din critică, ilustrații  cu valoare documentar-istorică, texte poetice. Să o parcurgem și vom avea oglinda unei vieți de artist autentic. Coperte este ilustrată cu  un fragment din tabloul lui Iser – Peisaj(Balcic). Pe ultima copertă este portretul fotografie realizat de Liviu Pendefunda, la Chișinău, la care se adaugă un citat din Radu Enescu – „Opera sa –amestec rafinat de sensibilitate și inteligență artistică, de virtuozitate, de orfevru și de inspirație tumultoasă”. Redactorul cărții este una  dintre cele două fiice ale scriitorului, muziciana Carmen Cârneci. O definiție care traversează ca un reper opera lui Radu Cârneci este versul-„Iubirea-i axul cerurilor toate”. În 1997, regretata Zoe Dumitrescu- Bușulenga scria – „Viața și creația lui Radu Cârneci se intre pătrund – talentul și dorința  de împlinire prin dăruire totală sunt ca o îmbrățișare dătătoare de energii”. Poetul sd-a născut la 14 februrie 1928 în satul Valea lui Lal, comuna Pardoși, județul Râmnicu Sărat ( Buzău). Modestia l-a împiedicat să se implice într-o  sărbătorire binemeritată , la împlinirea unei vârste demne de invidiat. A fost licențiat în Silvicultură, la Brașov. Nu întâmplător , el a editat în urmă cu ceva ani o Antologie a pădurii, în cinci volume. Nu este Natura cea care ne naște și ne este refugiul final?În 1964 a fondat revista de cultură ATENEU, la Bacău, în anii 1972-76 a fost secretar al USR, a fondat apoi revista NEAMUL ROMÂNESC, Editura ORION, a condus revista ARIEL, Fundația IZVOARE, a colaborat și colaborează cu numeroase publicații din țară și din străinătate. Ceea ce impresionează în formația culturală a lui Radu Cârneci este împletirea unei iubiri pasionale pentru natura, tradiția românească și  cultura altor popoare, din Europa, Africa, Israel. Orizontul său are o deschidere puțin întâlnită la cărturarii noștri. Putem găsi alăturate poemele „Închinare lui Bach” și „Pădurea de la Fântânele”. Magda și Carmen Cârneci și-au urmat tatăl în pasiunea pentru frumos și cultură, prima ca poet, eseist, a doua ca muzician. Poetul a debutat în 1950 la LUCEAFĂRUL, apoi, editorial la EPL ( condusă de Marcel Breslașu), apoi cca treizeci de volume de poezie originală, traduceri, antologii, multe încununate de premii de prestigiu. Amintim aici doar câteva titluri – „Cântarea Cântărilor”( în două ediții), „Cântând dintr-un arbore”, „Scrieri”, „Sonete”, ș.a.  Este un iubitor al clasicismului, al frumosului în stare nealterată de inovații  subculturale, un idealist în sensul unui crez în  perenitatea  purității versului. A tradus și a antologat poezii de Leopold Sedar Senghor, personalitate africană –francofonă, Khalil Gibran, Baudelaire, poeți israelieni de limba română și ebraică, sud-americani, etc. Dintre personbalitățile care i-au acordat prietenia lor amintim pe fostul președinte al Senegalului   Senghor și pe Marele Rabin al Genevei, dr. Alexandru Șafran. Numeroși poeți, artiști plastici  l-au elogiat, i-au făcut portrete. Este o personalitate mai bine cunoscută în străinătate  decât în țară, din păcate. Dar referințele nu lipsesc , nici de la noi, nici din alte țări – Lucian Alexiu, Valeriu Anania, Ion Apetroaie, Al. Balaci, Eugen Barbu, Horia Bădescu, Sabin Bălașa, Voicu Bugariu, Bușulenga, Hristu Cândroveanu,Shaul Carmel,Mihai Cimpoi, Doinaș, Dugneanu, Felea,Dinu Flămând, Tudor George, Aureliu Goci, Dan Grigorescu, Ioan Holban, Mircea  Iorgulescu, Carol Isac, Gh. Istrate, Lefter, Al. Lungu, Solomon Marcus, D. Micu, Dan C. Mihăilescu, Romul Munteanu,Ramiro Ortiz,   Irina Petraș, Al. Piru, Petru Poantă, Adrian Popescu, Veronica Porumbacu, Aurel Rău, Eugen Simion, C. Stănescu, Grete Tartler, Ioni Tuvia, Mircea Tomuș, L. Ulici, Cornel Ungureanu, Tudorel Urian,Grigore Vieru,  Henri Zalis, ș.a. ( în ordina alfabetică). Un bărbat frumos la suflet și la trup, născut pe meleaguri încărcare de istorie, pe unde a ctitorit și Vodă Brâncoveanu, iubitor nu numai de Poesie, dar și de  cultura popoarelor, fără nicio prejudecată, Radu Cârneci este un model demn de urmat.  

BORIS MARIAN

Gânduri despre comunism

„O stafie umblă prin Europa, stafia comunismului”, scris bărbosul Marx.  De adăugat- stafia aceasta umblă și va umbla în toată lumea, pe veci. Animalele nu cunosc  fenomen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ele simt nevoia de stăpân. Comuna primitivă  a fost prima    formă  de existență socială. Nu facem o istorie,   dar   trebuie spus că   toate răscoalele  sclavilor, în special cea a lui Spartacus a fost  de  culoare roșie. Mântuitorul   s-a adresat     săracilor și a fost crucificat nefiind înțeles. Biserica  a preluat numai  dogma, a devenit de stat și  s-a    îndepărtat de  egalitarismul  primilor creștini. Comuniștii utopici,    Campanella, Morus erau anarhiști nu recunoșteau   puterea   de stat.  Iacobinii, hubertiștii, babuviștii   în  sec.   XVIII, comunarzii în sec XIX  au trecut la teroare.   Lenin, Stalin  și tot sistemul  care   era   prea puțin marxist au dus la rezultate   genocidare  de   neînchipuit.    Canetti spunea – „ Să fugi de omul cu o singură idee”. Să venim pe meleagurile noastre. Ion Ilici Iliescu   a declarat cu o candoare  de adevărat  cameleon -  Ceușescu a întinat idealurile comunismului. Nici vorbă. Comunismul ca politică de stat  nu se deosebește   formele cunoscute de despotism, duplicitatea  lui Ceaușescu  sărea în ochi – el  și  camarila  o  duceau bine, poporul  aplauda și   strângea cureaua.  Iliescu   a girat cea mai  murdară tranziție de la  comunismul de stat la  un haos                                                                                                     economic-social-juridic care generat ocorupție la cel mai înalt nivel, fără ca  Ilici                          se îmbogățească.   Dacă este cineva care a  întinat   comunismul utopic, apoi acela este chiar   vicleanul Ilici, demn urmaș al celuilalt Ilici.  Acum despre    viitor.  Cândva sindicalismul , social-democrația au frânat   procesul de pauperizare    a unor mari mase    de oameni. Sociasl-democrația  se  apropie și se confundă cu liberalismul.Acest proces nu poate continua la infinit.  Ideea –se descurcă   fiecare cum poate seamănă  cu..același.proces.care.a dus.la.ruinarea.comunei.primitive,sclavagismului,feudalismului.                                                                                                  Societatea de consum  este   distructivă   moral   și ecologic.  Dacă   oamenii nu vor găsi noi    soluții, istoria omenirii se  va încheia jalnic.  Lumea   celor   săraci     devine tot mai agresivă, tot    mai anarhică.Până  când?

BORIS MARIAN

.